News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สรุปไม่ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชา แต่ห้ามสูบในร้านที่จำหน่าย HealthServ.net
สรุปไม่ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชา แต่ห้ามสูบในร้านที่จำหน่าย HealthServ.net

14 พฤศจิกายน 2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดแถลงข่าว ชี้แจงทุกข้อสงสัย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565” ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ จะใช้กัญชาอย่างไร? ภายใต้กฎหมายนี้

สรุปไม่ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชา แต่ห้ามสูบในร้านที่จำหน่าย HealthServ

ส่วนหนึ่งในการชี้แจง มีประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจและกังขากันอย่างมากมาย คือ การห้ามสูบ นั้น แท้จริงคืออย่างไร ซึ่ง นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจง ดังนี้


"สำหรับ ข้อ 5 ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม เพื่อการสูบในสถานประกอบการ นัยยะตรงนี้ก็คือ หมายความว่า สถานที่ที่จำหน่าย จำหน่ายแล้ว ก็ให้สูบตรงนั้น ที่ร้านเลย อย่างนี้เราไม่อนุญาต หลายคนบอกทำไมห้ามสูบทั่วไปเลยไม่ได้หรือ นำเรียนว่าห้ามได้เฉพาะคนที่มาขอนุญาตเราเท่านั้น คนที่ไม่ได้ขออนุญาต ประชาชนทั่วไป กฏหมายเราบังคับไปไม่ถึง เราบังคับได้เฉพาะคนที่ขออนุญาต ถ้าคุณขออนุญาตไปแล้ว คุณห้ามมาสูบในร้านให้เห็นเลยนะ ผมว่าสังคมกังวลในหลายร้าน ที่จัดที่สูบให้ มีควันโขมงในร้านเลย กฏหมายนี้ก็จะห้าม แต่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม ในบางสาขา ซึ่งบอกว่ามีการใช้การสูบเพื่อรักษา อันนี้เรายกเว้นให้"
 
 
  • ชมคลิปเต็มการแถลงข่าว ชี้แจงทุกข้อสงสัย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง