News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน HealthServ.net
เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน HealthServ.net

พีแอนด์จี เฮลท์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นำเสนอคำแนะนำเชิงคลินิกในการวินิจฉัยและรักษาความเสียหายของเส้นประสาทในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน HealthServ
ก่อนที่จะถึงวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 พีแอนด์จี เฮลท์ (P&G Health) ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงในระดับโลก พร้อมด้วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพจากทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ในงานประชุม "เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน" (Winning the Fight Against Neuropathy in Diabetic Patients) เพื่อแบ่งปันคำแนะนำเชิงคลินิกในการวินิจฉัยและรักษาความเสียหายของเส้นประสาทในผู้ป่วยโรคเบาหวาน งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นใกล้กรุงมะนิลาและถ่ายทอดสดไปยังกว่า 10 ประเทศ และผู้เข้าร่วมราว 3,400 คน โดยมีการนำเสนอคำแนะนำเชิงคลินิกเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยอย่างง่ายสำหรับภาวะปลายประสาทอักเสบ ประกอบกับการแบ่งปันประสบการณ์เชิงคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
 
 
เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลัก[1] ของภาวะปลายประสาทอักเสบ (PN) อุบัติการณ์ของโรคปลายประสาทอักเสบจึงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคปลายประสาทอักเสบ รวมถึงโรคปลายประสาทอักเสบเหตุจากเบาหวาน (DPN) เป็นผลของความเสียหายต่อเส้นประสาทที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย ความเจ็บปวดแสบร้อนและเสียดแทงที่เท้าและมือสามารถก่อผลกระทบอย่างมากต่อการทำกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการเดิน การขึ้นบันได และการนอนหลับ ภาวะปลายประสาทอักเสบมักได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยพบเนื่องมาจากการขาดความตระหนักรู้ในทั้งผู้ป่วยและแพทย์[2] นอกจากโรคเบาหวานแล้ว การขาดวิตามินบีและความชราเป็นอีกปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของปลายประสาท
 

ดร . แอชลีย์ บาร์โลว์ (Ashley Barlow) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการแพทย์และเทคนิค พีแอนด์จี เฮลท์ (เอเชียแปซิฟิก อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) กล่าวว่า "ในฐานะพันธมิตรของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation หรือ IDF) พีแอนด์จี เฮลท์ ให้ความสำคัญกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะปลายประสาทอักเสบและภาวะเส้นประสาทเสียหาย งานประชุม "เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน" เป็นรายการแรกในการประชุมทางวิชาการหลายรายการที่จะจัดโดยพีแอนด์จี เฮลท์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้เนื่องในวันเบาหวานโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อเน้นย้ำความเชื่อมโยงระหว่างภาวะปลายประสาทอักเสบกับโรคเบาหวาน ตลอดจนความสำคัญของการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มและการรักษาอย่างทันท่วงที"
 
เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน HealthServ
 
 
ในการบรรยายในงานประชุมดังกล่าวนี้ ดร. รายาซ เอ มาลิค (Rayaz A. Malik) อาจารย์แพทยศาสตร์ เวลล์ คอร์เนล เมดิซีน (Weill Cornell Medicine) และแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเซนทรัล แมนเชสเตอร์ (Central Manchester University Teaching Hospital) กล่าวว่า "ภาวะปลายประสาทอักเสบมีปัญหาจากการไม่ได้รับการวินิจฉัยในระดับสูงมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง เนื่องจากขาดแนวทางที่เป็นเอกฉันท์ในการตรวจคัดกรองเป็นประจำและวิธีการวินิจฉัย ภาวะดังกล่าวนี้มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นผลจากอาการทางเส้นประสาทที่มีความเจ็บปวด ภาวะแผลที่เท้า และการต้องตัดอวัยวะ โดยมีอัตราการเสียชีวิตระยะในเวลา 5 ปีที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 40% และ 80% ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ ความตระหนักรู้และความรู้สึกถึงภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น และแพทย์ผู้ให้บริการขั้นปฐมภูมิต้องมีเครื่องมือและแนวทางอย่างง่าย เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะปลายประสาทอักเสบ"
 
"งานประชุม "เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน" ของพีแอนด์จี เฮลท์ ได้เผยมุมมองเชิงลึก ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติเชิงคลินิกที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากทั่วโลกและในภูมิภาคแห่งนี้ เกี่ยวกับบทบาทของการวินิจฉัย การรักษา และการบริหารจัดการโรคเส้นประสาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน" ดร. แอชลีย์ บาร์โลว์ กล่าวเสริม
 
"แม้การตรวจพบผู้ป่วยที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบระยะแรกเริ่มอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นและไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือวินิจฉัยที่ซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัยภาวะปลายประสาทอักเสบ เครื่องมือง่าย ๆ อย่างเช่นแบบสอบถามและการทดสอบประสาทสัมผัสสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องและการรับฟังผู้ป่วย เราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ แพทย์ผู้ให้บริการขั้นปฐมภูมิมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้" ดร. รายาซ เอ มาลิค กล่าวเสริม
 
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุม "เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน" ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโปรดลงทะเบียนและเรียนรู้จากการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ สัมมนาออนไลน์ระดับโลกวันเบาหวานโลก (WDDglobalwebinar)
 

สรุปข้อมูลน่าสนใจ
 
ในปี 2564 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 393 ล้านรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะพุ่งแตะหลัก 603 ล้านรายในปี 2588[3]

1 ใน 2 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะปลายประสาทอักเสบ[4]ในช่วงชีวิต ด้วยความแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวาน จำนวนผู้ป่วยภาวะปลายประสาทอักเสบในภูมิภาคเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
มีผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานมากเท่า ๆ กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอย่างน้อย 10% มีภาวะปลายประสาทอักเสบ[5]
 
การศึกษาวิจัยจากฟิลิปปินส์ในปี 2543 จากโครงการไดอาบแคร์-เอเชีย (Diabcare-Asia) ซึ่งประเมินผู้ป่วย 2,708 คนในศูนย์โรคเบาหวาน รายงานว่ามีความแพร่หลายของโรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน 42% จากข้อมูลการรักษาทางการแพทย์[6]
 
แพทย์ไม่ถึง 1 ใน 3 รับรู้ได้ถึงสัญญาณของโรคเส้นประสาทจากเบาหวาน ซึ่งเคสที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยมีส่วนอย่างมากต่ออัตราการป่วยและการเสียชีวิตของโรคเบาหวานในระดับสูง[3] นอกจากนี้ ผู้ป่วยจำนวนมากถึง 50% ไม่มีอาการ ดังนั้นจึงมักไม่ได้รับการวินิจฉัยและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยที่ไม่รู้ตัว[7]
 
หากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือและรักษาแต่เนิ่น ๆ โรคเส้นประสาทจากเบาหวานอาจลุกลามจนกลายเป็นความเจ็บปวดทางระบบประสาทที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิต


 
เกี่ยวกับ P&G Health
 
P&G Health คือ แผนกผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพของบริษัท P&G ซึ่งถือหลักการผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สุขภาพผู้ป่วยดีขึ้นและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทางด้านระบบประสาท ทางเดินหายใจ ทางเดินอาการ วิตามินและเกลือแร่
 
เกี่ยวกับบริษัท พรอคเตอร์แอนดแกมเบิล ( P&G)
 
P&G เป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคระดับแนวหน้า มีกิจการใน 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงและเด็ก
 

(PRNewsfoto/P&G)
 
 

อ้างอิง :
 
1.  Landmann G. Ars Medici. 2013;1: 18-21
2.  Malik, Rayaz et. al. Journal of Diabetes Investigation. 11. 10.1111/jdi.13269.
3.  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 10th edition; 2021.
4.  Kumar S, et al. Laser Therapy 2016;25: 141–144
5.  Kirthi V et. al. BMJ Open Diabetes Res Care. 2021 May;9(1):e002040
6.  Lantion-Ang LC. Diabetes Res Clin Pract 2000; 50 (Suppl 2): S29–S34.
7.  Miranda-Massari JR, et al. Curr Clin Pharmacol. 2011;6: 260–273. 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง