News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565 HealthServ.net
เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565 HealthServ.net

โรงพยาบาลลาดพร้าว แง้มภาพ อาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าวแห่งใหม่ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาดไทย ลาดพร้าว 120 พร้อมรับผู้ประกันตนเพิ่มเต็มอัตราสำหรับปี 2566 ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถเปลี่ยนสิทธิ ประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566

 
เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565 HealthServ

โรงพยาบาลลาดพร้าว

2699 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลลาดพร้าว

บริการโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง