News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ.net
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ.net

ชายวัย 52 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง sky doctor นำส่งด่วน จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาต่อที่รพ.นครพิงค์ ‼️

ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ


วันที่ 17 พ.ย. 65 เวลา 14.17 น. ศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยชาย 52 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง ทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ต้นทางโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สุริยา บุตราช,ร.ต.อ.ประเทือง ชูเลิศ, พ.ต.ต.เฉลิมเดช ปินทา ชุดปฏิบัติการบินSkyDoctorโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ, แพทย์หญิงสิริภัทร ปัทมภาสสกุล,นายวีรพล แก้วแปงจันทร์,นายพงศธร ศิริรัตนสัตย์ เมื่อเวลา 16.30 น. ได้รับการเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อย
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ
ภารกิจ sky doctor รับผู้บาดเจ็บศีรษะรุนแรง จากรพ.วัดจันทร์ ไปรักษาด่วนที่รพ.นครพิงค์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง