News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สธ.เผยความสำเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการประชุม APEC 2022 HealthServ.net
สธ.เผยความสำเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการประชุม APEC 2022 HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข เผยความสำเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ที่ผ่านมา เน้นความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต รักษาและส่งต่อ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวนกว่า 500 ราย

   
 
          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานและทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 ประเทศ เน้นความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุดและเป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งด้านการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต การรักษาและการส่งต่อ ได้แก่

          1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข บูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารบก ตำรวจ กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

          2) จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ จำนวน 37 ทีม ติดตามขบวนผู้นำเขตเศรษฐกิจ และดูแลต่อเนื่องที่โรงแรมที่พัก ทีมประจำสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดเลี้ยง และกิจกรรมของคู่สมรส เป็นต้น 
 
          3) เตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลและส่งต่อส่งกลับ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          4) เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและโรคโควิด 19

          5) ดูแลความปลอดภัยของอาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบสารพิษในอาหาร สารตกค้างต่างๆ กรมอนามัยและกรุงเทพมหานครกำกับดูแลผู้ประกอบการอาหาร ทั้งผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ให้บริการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และ

          6) ดูแลสุขภาพจิตของผู้ทำงานและคณะติดตาม


 
          ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย โดยในส่วนของการรักษาพยาบาล มีผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆ อาทิ ด้านระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ปรึกษาสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 572 ราย และมีการส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 8 ราย

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง