News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เมืองพัทยา เปิดโครงการ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ HealthServ.net
เมืองพัทยา เปิดโครงการ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ HealthServ.net

สังคมสงเคราะห์เมืองพัทยา เปิดตัวโครงการ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา พร้อมเชิญชวนประชาชนในพัทยาและทั่วประเทศ ร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับคนพิการ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อนํามาแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในเขตเมืองพัทยา

เมืองพัทยา เปิดโครงการ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ HealthServ
 
“ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา” โดยการริเริ่มของ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม  เมืองพัทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคกายอุปกรณ์สำหรับประชาชนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อาทิ แว่นตา รถเข็นวีลแชร์ ไม้เท้าสามขา ไม้เท้าขาเดียว ที่หัดเดินแบบสี่ขา ไม้เท้าสำหรับคนตาบอด และเตียงสำหรับผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ยากไร้ หรือประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
 
         เมืองพัทยา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วดังกล่าว เพื่อนํามาแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในเขตเมืองพัทยาต่อไป โดยสามารถบริจาคได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา สํานักสวัสดิการสังคม อาคาร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักสวัสดิการสังคม โทร.038-253261, 038-253263 ในวัน และเวลาราชการ

facebook.com/Prpattayacity
เมืองพัทยา เปิดโครงการ ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อชาวพัทยา ชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง