News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมการแพทย์เตือน อย่าสูบกัญชาฉลองปีใหม่ อาจเป็นภัยต่อสุขภาพและผิดกฎหมาย HealthServ.net
กรมการแพทย์เตือน อย่าสูบกัญชาฉลองปีใหม่ อาจเป็นภัยต่อสุขภาพและผิดกฎหมาย HealthServ.net

แนะนำให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาก่อนและระหว่างการขับขี่ยานพาหนะเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยอยากรู้อยากลอง มีพฤติกรรมตามเพื่อนในการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ไฟฟ้า การใช้สารเสพติดอื่นๆ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

 
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมีการเดินทางและการรวมตัวกันเฉลิมฉลอง สังสรรค์ พบปะกับครอบครัวและญาติมิตร เพื่อนฝูง รวมทั้งมีการเดินทางไกล ท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หลังจากการทำงานมาตลอดทั้งปี

จึงมีคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป  แนะนำให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาก่อนและระหว่างการขับขี่ยานพาหนะเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยอยากรู้อยากลอง มีพฤติกรรมตามเพื่อนในการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ไฟฟ้า การใช้สารเสพติดอื่นๆ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ประกอบกับท่ามกลางความวิตกกังวลของหลายฝ่ายในการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การใช้กัญชาในเยาวชนจะเพิ่มสูงขึ้นภายหลังนโยบายปลดล็อกกัญชา กรมการแพทย์เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการรักษาผู้มีปัญหาการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่า กลุ่มอายุที่เข้ารับในช่วง 18-24 ปี  จากข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศ (ข้อมูล บสต.) เป็นผู้ที่เสพกัญชา ปี 2562 ร้อยละ 6.89 ปี   ปี 2563 ร้อยละ 4.85  ปี 2564 ร้อยละ 4.28 ปี  ปี 2565 ร้อยละ 3.85 

จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ เนื่องจากกลิ่นและควันเป็นเหตุก่อความรำคาญตาม พร.บ. กระทรวงสาธารณสุข และได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาหรือแปรรูปกัญชาเพื่อการค้าให้แก่ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาหรือสินค้าแปรรูปจากช่อดอกกัญชา  เพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ  ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาในวัด หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก ห้ามจำหน่ายตามรถเร่ ตลาดนัด แผงลอย ห้ามโฆษณาช่อดอกกัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า ห้ามใส่ช่อดอกกัญชาในอาหาร เพราะจะส่งอันตรายต่อร่างกาย

จึงขอเน้นย้ำว่ากัญชาควรใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการสูบหรือใช้ในทางสันทนาการ เพราะทำให้เกิดอันตราย เช่น มึนเมา ใจสั่น เป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาล และอาจทำให้ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

 
นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการเลี้ยงสังสรรค์โดยมีการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด  เนื่องจากมีการชักชวนจากเพื่อน และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย  ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการใช้สารเสพติด และกัญชาที่ยังมีความเข้าใจผิดในการนำมาใช้   ถึงแม้ในประเทศไทย กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ควรระมัดระวังในการใช้กัญชาในจุดประสงค์อื่น ๆ นอกจากทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กัญชา เพราะอาจส่งผลต่อสมองและร่างกาย เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง และส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท  รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง สังคม เครือข่ายต่างๆ ในการสอดส่องดูแลให้ความรัก รวมถึงให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยต่างๆ  จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีให้แก่ตนเองและคนที่รัก


 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง