News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ.net
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ.net

ห้วงเย็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป แบบ 145 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพศหญิง อายุ 65 ปี มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จาก โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
 ข่าวและภาพจากเพจกองกำลังผาเมือง
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ
ฮ.ฉุกเฉิน ผาเมือง บินรับผู้ป่วยหญิง 65 ปี โรคหลอดเลือดสมอง จากเวียงแหงส่ง รพ.นครพิงค์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง