News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด HealthServ.net
ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด HealthServ.net

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ภายใต้นโยบาย "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"

ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด HealthServ
ข้อมูลโดยศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

หลักเกณฑ์พิจารณาว่าเมาสุรา
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราวหรือมีใบขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกพักใบอนุญาต เกิน 20 mg% ให้ถือว่าเมาสุรา
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เกิน 50 mg% ให้ถือว่าเมาสุรา

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
 

ผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด

ผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
ผลตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
ผลตรวจจากทั้งหมด 538 ตัวอย่าง 
 • 49% เกินกฏหมายกำหนด
 • 51% ไม่เกินกฏมายกำหนด
 
หลักเกณฑ์พิจารณาว่าเมาสุรา
อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราวหรือมีใบขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกพักใบอนุญาต เกิน 20 mg% ให้ถือว่าเมาสุรา
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เกิน 50 mg% ให้ถือว่าเมาสุรา

แยกตามเพศ
 • หญิง 16..54%
 • ชาย 83.27%
 • ไม่ระบุ 0.19%

สภาวะผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิต 10.41%
 • บาดเจ็บ 70.07%
 • ไม่ระบุ 19.52%

ประเภทพาหนะที่เกิด

ประเภทพาหนะที่เกิด ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
ประเภทพาหนะที่เกิด ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
 

ช่วงเวลการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลการเกิดอุบัติเหตุ ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
ช่วงเวลการเกิดอุบัติเหตุ ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 49% เกินกฏหมายกำหนด
ห้วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ เรียงตาม  5 ลำดับ แรก
 • 19.00 - 19.59 น.  8.18% ราว 44 ราย
 • 18.00 - 18.59 น.  7.62% ราว 40 ราย
 • 15.00 - 15.59 น.  7.06% ราว 37 ราย
 • 16.00 - 16.59 น.  6.69% ราว 35 ราย
 • 17.00 - 17.59 น.  5.76% ราว 30 ราย

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง