News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ.net
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ.net

สธ.หารือร่วมรัฐ-เอกชน เร่งรัดจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขยายบริการลําเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ ช่วยเหลือทุกชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตและความพิการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ
 
         9 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมสถาบันวิทยสิริเมธี สถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์วัลเลย์อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC)
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ
 
 
          ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้พัฒนาครอบคลุมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จะเป็นพื้นที่สำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม จึงได้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการครบวงจร พื้นที่ EEC ขยายบริการลําเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Services : HEMS)ให้มีความพร้อม ตั้งแต่เกิดเหตุ แจ้งเหตุ ตอบโต้ และประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพยากรทั้งบุคลากร เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ สถานที่ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการตายและความพิการ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจแก่นักลงทุน และนักท่องเที่ยว
 
          “เราต้องใช้ศักยภาพที่มีและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะฉุกเฉินได้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสีย ซึ่งเมื่อทำได้สำเร็จจะทำให้นักท่องเที่ยว และนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยยิ่งขึ้น” ดร.สาธิต กล่าว


 
 
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ
           ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของไทย เป็นการบริการสาธารณะลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานภายใต้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลหรือยากต่อการเข้าถึง ส่งเสริมให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการปฏิบัติการฉุกเฉิน 1,809,400 ครั้ง จำนวนผู้ป่วย 1,808,799 ราย แบ่งเป็น ทางบก 1,809,028 ครั้ง ทางน้ำ 1,475 ครั้ง และทางอากาศ 104 ครั้ง ส่วนในพื้นที่ EEC มีการปฏิบัติการฉุกเฉิน 78,925 ครั้ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน 78,893 ราย ทั้งนี้ มีแผนจะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะมีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการต่อไป
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ
เร่งเดินหน้าระบบแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร พื้นที่ EEC สร้างเชื่อมั่นนักลงทุน นักท่องเที่ยว HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง