News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเมืองนอก HealthServ.net
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเมืองนอก HealthServ.net

ไปเมืองนอกไม่ยาก แต่ก่อนไปมีข้อต้องพิจารณาพอสมควร ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ออกคำแนะนำ 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นข้อปฏิบัติ ข้อพึงระวังก่อนเดินทาง และการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รู้ไว้ เตรียมไว้ จะได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนะจ๊ะ

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ


1. Information
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย อาหาร และสภาพอากาศ
 
2. Passport
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และถ่ายสำเนาอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน

3. Visa
อายุของวีซ่าแต่ละประเทศแตกต่างกัน ควรตรวจดูระยะเวลา หากวีซ่าขาดอายุ อาจถูกปรับ จำคุกและถูกส่งตัวกลับประเทศไทย

4. Hotline
พกหมายเลข Hotline และ ที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ไป เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเร่งด่วน

5. Travel Insurance
ควรทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

6. Illegal Items
ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้ว ว่าไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย

7. Liquids
ตรวจสอบปริมาณของเหลวก่อนถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มล. ต่อ 1 ชิ้น และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มล. (1 ลิตร)

8. Accommodation
หากพำนักในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานให้แจ้งลงทะเบียนคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

9. Immigration
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจสอบถามถึงวัตถุประสงค์การเดินทางและหลักฐานการสำรองห้องพักหรือจำนวนเงินที่ถือเข้า-ออกประเทศ

10. Danger
สามารถขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง


source: กรมการกงศุล
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเมืองนอก HealthServ
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไปเมืองนอก HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง