News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ.net
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ.net

10 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ เป็นวันแรก

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
คลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ (Geriatric clinic) ให้บริการประกอบด้วย สหสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์ ทันตกรรม กายภาพบำบัด ตรวจสุขภาพ ฝึกการบริหารเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ ตรวจสุขภาพฟัน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการทุกวันอังคาร 8-16.30 น. 
สอบถามโทร. 033-051700 (เวลาราชการ)

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ
โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการคลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ HealthServ

ข่าวสารโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง