News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สุขสำราญนิทราคลินิก มิติใหม่รักษาผู้ป่วยปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ HealthServ.net
สุขสำราญนิทราคลินิก มิติใหม่รักษาผู้ป่วยปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัว “สุขสำราญนิทราคลินิก” ณ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เป็นคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) เน้นการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ครบวงจรในที่เดียว

สุขสำราญนิทราคลินิก มิติใหม่รักษาผู้ป่วยปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ HealthServ
    
 
         16 มกราคม 2566 ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิด “สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ว่า ที่ผ่านมา จากการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 พบว่า ปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ทั้งจากโรคมะเร็ง และ ไม่ใช่จากโรคมะเร็ง รวมถึงการนอนไม่หลับ ซึ่งมียอดสถิติ ที่เข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 26,693 ราย

 

สุขสำราญนิทราคลินิก มิติใหม่รักษาผู้ป่วยปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ HealthServ
 
 
         เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จึงมีการจัดตั้ง“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) ครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่มีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระดับยอมรับได้   ไปจนถึงระดับปวดมาก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ทำให้สุขลักษณะการนอนไม่ดี ซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวมร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ
 
 
           นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนจีน ร่วมวินิจฉัย รวมถึง ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนแนวทางการรักษาอาการปวดเรื้อรัง และ นอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบใช้ยา โดยจะมี การจ่ายยาในการรักษาผู้ป่วยซึ่งจะใช้ตำรับแผนไทยและยาสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยาธาตุบรรจบ  ยาธาตุอบเชย  ยาเบญจกูล  ยามันทธาตุ  ยาหอมนวโกฐ  ยาแผนไทยที่อยู่ในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เช่น ยาวัดคำประมง ยาผสมเถาเอ็นอ่อน ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ เป็นต้น น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ น้ำมันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) น้ำมันกัญชาเมตตาโอสถ และ น้ำมันกัญชาการุณย์โอสถ เป็นต้น

2. การรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบไม่ใช้ยา เช่น การนวดรักษา ประคบสมุนไพร  การพอกยาสมุนไพร  การแช่สมุนไพร  การกักน้ำมัน  การอบสมุนไพร  การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน และ การใช้หลักธรรมานามัย เป็นต้น

 
            นายแพทย์ธงชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการ“สุขสำราญนิทราคลินิก” คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Chronic Pain and Insomnia TT & CM Clinic) สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เเละวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 -16.30 น. เบอร์โทรติดต่อ 02-2243262, 02-2248820   
สุขสำราญนิทราคลินิก มิติใหม่รักษาผู้ป่วยปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ HealthServ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

693 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง