News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
มีปัญหาในจุฬา แจ้งผ่าน "จุฬาทันที Chula TUN-T" (ไลน์ @chula.tun-t) HealthServ.net
มีปัญหาในจุฬา แจ้งผ่าน "จุฬาทันที Chula TUN-T" (ไลน์ @chula.tun-t) HealthServ.net

Chula TUN-T (ทันที) ระบบรายงาน แก้ไข ติดตามปัญหา ในพื้นที่จุฬาฯ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยรับเรื่องราวจากชาวจุฬาฯ ปัญหาที่รับแจ้ง 9 ประเภท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ Chula TUN-T (ทันที) : The University Notification Technology เทคโนโลยีช่วยรับแจ้งปัญหา สำหรับบุคลากรจุฬาฯ นิสิต และผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในจุฬาฯ โดยเน้นรับปัญหาด้านกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และติดตามการดำเนินงาน และการแก้ไข ในพื้นที่จุฬาฯ ได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยเข้าใช้ผ่านไลน์ @chula.tun-t
มีปัญหาในจุฬา แจ้งผ่าน "จุฬาทันที Chula TUN-T" (ไลน์ @chula.tun-t) HealthServ


Chula TUN-T (ทันที) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยรับเรื่องราวจากชาวจุฬาฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่จุฬาฯ ปัญหาที่รับแจ้ง 9 ประเภท มีดังนี้ 
 
1. ความสะอาด
 
2. ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์
 
3. อาคาร อุปกรณ์ชำรุด
 
4. ถนน ทางเท้า ที่จอดรถ
 
5. รถ Muvmi สกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานเช่า
 
6. รถ POP
 
7. IT & Internet
 
8. จุดเสี่ยง / จุดอันตราย
 
9.เหตุด่วนเหตุร้าย
 
Chula TUN-T พร้อมใช้งานกับบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง