News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.พระปกเกล้า ชวนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี HealthServ.net
รพ.พระปกเกล้า ชวนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี HealthServ.net

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี ด้วยวิธี Quardruple test แก่สตรีที่มีอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิการรักษา หลังมีข้อมูลคาดการณ์ว่าในจังหวัดอาจมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณปีละ 7 ราย หรือ ร้อยละ 0.2

รพ.พระปกเกล้า ชวนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี HealthServ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เปิดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ให้กับหญิงตั้งครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง เข้ารับบริการได้ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ หลังมีข้อมูลคาดการณ์ว่าในจังหวัดอาจมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณปีละ 7 ราย หรือ ร้อยละ 0.2
 
รพ.พระปกเกล้า ชวนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี HealthServ
 
          นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัด “โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์” ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง โดยให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์คนไทย ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ ที่มีอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ด้วยวิธี Quardruple test ฟรี ซึ่งเป็นการตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์ 4 ชนิด และคำนวณค่าความเสี่ยงโดยโปรแกรมคำนวณร่วมกับประวัติหญิงตั้งครรภ์และอายุครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจังหวัดจันทบุรีอาจมีประมาณปีละ 7 ราย หรือ ร้อยละ 0.2
 
          นายแพทย์สุเทพกล่าวต่อว่า กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม พบได้บ่อยที่สุดในโลก ประมาณ 1 ใน 800 – 1 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชีพ สำหรับประเทศไทย มีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 800,000 คน หากขาดการควบคุมป้องกัน คาดว่าจะพบทารกกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 800-1,000 คน ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้ โดยอัตราความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของหญิงตั้งครรภ์ จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยก่อนคลอด
 
รพ.พระปกเกล้า ชวนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรี HealthServ
 
          อย่างไรก็ตาม ทารกกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ ร้อยละ 75-80 เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่งหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากอยู่ในช่วงอายุนี้ จึงไม่ได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ได้ในทุกอายุ และประเมินได้ว่ารายใดมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดต่อไป 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

38 ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง