ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมวิทย์ฯ เชิญผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค - กัญชา

กรมวิทย์ฯ เชิญผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค - กัญชา HealthServ.net

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายจำนวนมาก ล่าสุดได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยผลิตชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP) ซึ่งเป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค และชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann) ซึ่งเป็นชุดตรวจสารหาปริมาณสาร THC ในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบดังกล่าวให้ผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ เพื่อให้ประชาชน หรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก

กรมวิทย์ฯ เชิญผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค - กัญชา ThumbMobile HealthServ.net
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการดังกล่าว ยื่นข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดฯ ได้ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2951 0000 ต่อ 98013 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th 
 
 
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า ชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP) เป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค มีความไว ความจำเพาะสูง ใช้เวลาตรวจภายใน 2 ชั่วโมง ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ประสิทธิภาพสูงกว่าการย้อมเชื้อและตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลตรวจเทียบได้กับการเพาะเชื้อ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะทราบผล 

 
สำหรับชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann) เป็นชุดตรวจสารเตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC ซึ่งอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay) วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) (0.2%) สำหรับการแปลผล ผลบวกจะปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC เกิน 0.2% ผลลบจะปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC ไม่เกิน 0.2%
กรมวิทย์ฯ เชิญผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจเชื้อวัณโรค - กัญชา HealthServ
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด