News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ.net
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ.net

ศกพ. รายงานคุณภาพอากาศวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ พบปริมาณ PM2.5 ในประเทศเกินค่ามาตรฐานใน 49 จังหวัด ในทุกภาค รวมกรุงเทพ ยกเว้นภาคใต้สภาพอากาศดี แนะประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน
 1. จ.ปทุมธานี
 2. กรุงเทพฯ 
 3. จ.นนทบุรี
 4. จ.นครปฐม
 5. จ.สมุทรสาคร
 6. จ.สมุทรปราการ
 7. จ.เชียงราย
 8. จ.น่าน
 9. จ.แม่ฮ่องสอน
 10. จ.เชียงใหม่
 11. จ.ลำปาง
 12. จ.แพร่
 13. จ.ลำพูน 
 14. จ.อุตรดิตถ์
 15. จ.สุโขทัย
 16. จ.พิษณุโลก
 17. จ.ตาก
 18. จ.กำแพงเพชร
 19. จ.พิจิตร
 20. จ.เพชรบูรณ์
 21. จ.นครสวรรค์ 
 22. จ.อุทัยธานี
 23. จ.สิงห์บุรี
 24. จ.ลพบุรี
 25. จ.สระบุรี
 26. จ.อ่างทอง
 27. จ.พระนครศรีอยุธยา
 28. จ.ราชบุรี 
 29. จ.สมุทรสงคราม
 30. จ.ประจวบคีรีขันธ์
 31. จ.สระแก้ว
 32. จ.ฉะเชิงเทรา 
 33. จ.ชลบุรี 
 34. จ.ระยอง 
 35. จ.บึงกาฬ 
 36. จ.หนองคาย 
 37. จ.เลย 
 38. จ.อุดรธานี
 39. จ.นครพนม
 40. จ.หนองบัวลำภู
 41. จ.สกลนคร
 42. จ.มุกดาหาร
 43. จ.ขอนแก่น
 44. จ.กาฬสินธุ์ 
 45. จ.ร้อยเอ็ด 
 46. จ.ชัยภูมิ 
 47. จ.อุบลราชธานี 
 48. จ.นครราชสีมา
 49. จ.บุรีรัมย์
 

แยกรายภาค
 
 • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 38 – 95 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 48 – 112 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 – 127 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36 – 61 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 – 34 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 53 – 97 มคก./ลบ.ม.
 
 
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ
 

อธิบดีแถลง


2 กุมภาพันธ์ 2566 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงข่าวสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และมาตรการแก้ไขปัญหา ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพบฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานจนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล 17 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในบางพื้นที่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ. คาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่า ฝุ่นละอองยังคงมีแนวโน้มสะสมตัวมากขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายลม และพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังสำหรับ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ บริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดย คพ. ได้ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” รวมทั้งได้วิเคราะห์สถานการณ์ PM2.5 และกำชับให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ยกระดับมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิด เช่น ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด ให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และประสานสำนักเลขาธิการอาเซียน ให้ประเทศเพื่อนบ้านเร่งดำเนินการลดจุดความร้อน รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ ได้มีการเรียกประชุม War room ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ ทส. ได้ มีการบูรณาการความร่วมมือกับ กทม. อย่างใกล้ชิด ให้ยกระดับการดำเนินงานเน้นลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง อาทิ ให้มีการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด การขอความร่วมมือบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่ Work From Home เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนและเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
 
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายงานสถานการณ์ PM2.5 และคุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK  โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว หากมีอาการทางสุขภาพขอให้ไปพบแพทย์
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ
 

เป็นไปตามการคาดการณ์


ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์สถานการณ์ภาวะไว้ว่า ช่วงวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าติดตาม เนื่องจากมีแนวโน้มที่คุณภาพอากาศจะเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะใน 3 พื้นที่ กรุงเทพ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนใต้และกรุงธนเหนือ เนื่องจากสภาพอากาศปิด และ นิ่ง ไม่มีลมที่จะช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกไปจากพื้นที่ได้ แต่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น จากลมที่จะแรงขึ้น ที่จะช่วยพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กออกจากพื้นที่ได้


คำแนะนำสำหรับประชาชน

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
 
สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK 


 
ร่วมด้วยช่วยกัน
 
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านในการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองขนาด ทำได้สองวิธี

วิธีแรก คือ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์จากยานพาหนะ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์สม่ำเสมอ

วิธีที่สอง คือ การลดการเผาในที่โล่ง เพราะว่าในปัจจุบันจากข้อมูลของ GISDA บ่งชี้ว่าเริ่มมีจุดความร้อนรอบรอบจังหวัดปริมณฑลเป็นอย่างมาก


 
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ
โหดมาก ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 49 จังหวัด ทุกภาครวมกรุงเทพ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง