ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน

กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน HealthServ.net

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงของผู้ที่อยู่ภายในบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน ThumbMobile HealthServ.net
 ประกาศกรมท่าอากาศยาน "มาตรการกำกับดูแลการใช้พืชภัญชาหรือกัญชงสำหรับผู้ที่อยู่ภายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน "
 
ระบุนิยามและข้อห้ามไว้ดังนี้
 
" กัญชา " : พืชในสกุล Cannabis เป็นพีชมลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉกเว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละเฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียวมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 
" กัญชง ": ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่าใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 
 
 
ห้ามมีให้ผู้ที่อยู่กายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน กระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชง หรือพีชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
 
 
ขอให้ผู้ที่อยู่กายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเที่ยวกับพืชภัญชาหรือกัญชงอย่างเคร่งครัด

 
กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด