News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน HealthServ.net
กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน HealthServ.net

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงของผู้ที่อยู่ภายในบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน

 ประกาศกรมท่าอากาศยาน "มาตรการกำกับดูแลการใช้พืชภัญชาหรือกัญชงสำหรับผู้ที่อยู่ภายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน "
 
ระบุนิยามและข้อห้ามไว้ดังนี้
 
" กัญชา " : พืชในสกุล Cannabis เป็นพีชมลุก ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบเป็นแฉกเว้าลึกจนถึงโคนใบ ใบแต่ละเฉกยาวรี ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสีเขียวมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 
" กัญชง ": ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่ลักษณะต้นสูงกว่าใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่า มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 
 
 
ห้ามมีให้ผู้ที่อยู่กายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน กระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชง หรือพีชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมแล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
 
 
ขอให้ผู้ที่อยู่กายในสนามบินของกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเที่ยวกับพืชภัญชาหรือกัญชงอย่างเคร่งครัด

 
กรมท่าอากาศยาน ประกาศมาตรการ ใช้กัญชา กัญชงในสนามบิน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง