News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ HealthServ.net
สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ HealthServ.net

หนังสือรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นี้ เป็นหมุดหมายสำคัญ และเป็นเครื่องบ่งชี้ ของการเริ่มต้นสู่มาตรฐานคุณภาพของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และที่จะมีต่อไปในอนาคต โดยแบ่งเป็น 2 สาขา รวม 4 หน่วยงานที่ได้รับในปีแรก 2566 นี้

สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ HealthServ
 
 
7 มีนาคม 2566 ในโอกาสงานพิธีวันสถาปนา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี  ได้จัดให้มีการมอบหนังสือรับรอง หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
 
1. หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินทางการแพทย์ทางอากาศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  และ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
2. หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และ  หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
หนังสือรับรอง หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นี้ เป็นหมุดหมายสำคัญ และเป็นเครื่องบ่งชี้ ของการเริ่มต้นสู่มาตรฐานคุณภาพของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และที่จะมีต่อไปในอนาคต 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง