ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ HealthServ.net

หนังสือรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นี้ เป็นหมุดหมายสำคัญ และเป็นเครื่องบ่งชี้ ของการเริ่มต้นสู่มาตรฐานคุณภาพของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และที่จะมีต่อไปในอนาคต โดยแบ่งเป็น 2 สาขา รวม 4 หน่วยงานที่ได้รับในปีแรก 2566 นี้

สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net
สพฉ.มอบประกาศรับรอง 4 หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ HealthServ
 
 
7 มีนาคม 2566 ในโอกาสงานพิธีวันสถาปนา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี  ได้จัดให้มีการมอบหนังสือรับรอง หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
 
1. หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินทางการแพทย์ทางอากาศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  และ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
2. หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และ  หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
หนังสือรับรอง หน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นี้ เป็นหมุดหมายสำคัญ และเป็นเครื่องบ่งชี้ ของการเริ่มต้นสู่มาตรฐานคุณภาพของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และที่จะมีต่อไปในอนาคต 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด