News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
8 ประเด็นรับฟังความเห็น สู่การยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง HealthServ.net
8 ประเด็นรับฟังความเห็น สู่การยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง HealthServ.net

สิทธิบัตรทองจะเดินหน้าอย่างไร คนไทยต้องช่วยกันกำหนด สปสช.เปิดรับฟังความเห็นฯ "กองทุนบัตรทอง ปี 2566" แล้ว พร้อมเปิดช่องทางใหม่ ให้ข้อเสนอแนะผ่านไลน์ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ได้อีกด้วย เพื่อโอกาสในการรับฟังความที่หลากหลายจากประชาชนทุกระดับ

8 ประเด็นรับฟังความเห็น สู่การยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง HealthServ
สปสช. เชิญชวนประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากร อสม อสส. ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ-เอกชน ร่วมเสนอความเห็นสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์และยกระดับบัตรทอง พร้อมเปิดประเด็นเฉพาะ ทั้งกรณีผู้ใช้สิทธิบัตรทองถูกเรียกเก็บเงิน เข้าไม่ถึงบริการตามสิทธิประโยชน์ และการดำเนินการของ สปสช. หลัง รพ.สต. โอนถ่ายไปท้องถิ่น 
 
 
หัวใจสำคัญของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงได้กำหนดให้มีการจัดรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้ สปสช. ยังคงเดินหน้าจัดการรับฟังความเห็นฯ โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรา 18 (13) ประจำปี 2566 ของคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  
 


ทั้งนี้ ในการจัดการรับฟังความเห็นฯ ได้มีการกำหนดประเด็นแสดงความเห็นเป็น 8 ประเด็น ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
 
1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข

2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข

3.การบริหารจัดการสำนักงาน โดยในปี 2566 นี้ มีการเน้นการระดมความเห็นกรณีผู้ใช้สิทธิบัตรทองถูกเรียกเก็บเงิน และการทำให้เข้าถึงบริการที่เป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น เช่น บริการทันตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
 
4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ

8.ประเด็นอื่นๆ  ซึ่งในปีนี้เป็นประเด็นรับฟังข้อเสนอแนะการบริหารกองทุนบัตรทองในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและตำบล (รพ.สต.) หลังจากการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
 
 
ในปี 2566 นี้กระบวนการรับฟังความเห็นฯ ได้เริ่มขึ้นแล้ว นอกจากการรับฟังความเห็นที่ได้จากการบูรณาการงานประจำของระบบงานใน สปสช. เพื่อรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการในระดับเขต ทั้ง 13 เขตพื้นที่ ขณะเดียวกัน สปสช.ได้เปิดช่องทางรับฟังความเห็นผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
  1. เว็บไซต์ สปสช. รับฟังความเห็นออนไลน์ http://hearing.nhso.go.th/
  2. แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ
  3. ในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางพิเศษเพื่อความสะดวกกับประชาชนคือไลน์ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)
     
ในระหว่างนี้ สปสช. จะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดมากลั่นกรอง และจะมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ระดับประเทศในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ เพื่อส่งมอบข้อเสนอจากการรับฟังความเห็นในปี 2566 ให้กับบอร์ด สปสช. เพื่อสู่การพิจารณาและดำเนินการต่อไป  

 


8 ประเด็นรับฟังความเห็น สู่การยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง HealthServ
นอกจากการรับฟังความเห็นโดยบูรณาการกับงานประจำ และรับฟังผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์แล้ว สปสช.ยังจัดกระบวนการรับฟังความเห็นที่หลากหลายมากขึ้น โดยในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม นี้ จะเดินสายเพื่อรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป 
 
“การรับฟังความเห็นฯ เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนที่นำไปสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์และยกระดับกองทุนบัตรทอง ที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ จึงขอเชิญชวนประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากร อสม อสส. ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ-เอกชน มาร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน” ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
  • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
  • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
  • ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
8 ประเด็นรับฟังความเห็น สู่การยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง