News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เปิด อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข HealthServ.net
เปิด อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข เปิด “อาคารภูมิจิต” คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บริเวณตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะสาขา บริการด้านทันตกรรม และฉีดวัคซีนทางเลือก พร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 20 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

เปิด อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข HealthServ
 
 
          20 มีนาคม 2566 ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด “อาคารภูมิจิต” คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บริเวณตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
 
          นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขยายบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลารอคอย โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกประมาณ 2,500– 3,000 รายต่อวัน แต่พื้นที่ให้บริการในโรงพยาบาลมีความคับแคบ และจำนวนห้องตรวจไม่เพียงพอกับปริมาณผู้มารับบริการ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลารอคอยในการตรวจรักษานาน ประกอบกับเป็นความตั้งใจของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง จึงดำเนินการสร้างคลินิกผู้ป่วยนอก ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
 
          “การเปิดคลินิกผู้ป่วยนอกแห่งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการนอกโรงพยาบาล ซึ่งหากบริหารจัดการระบบได้ดี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้รับบริการ จะได้เข้าถึงบริการได้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว


 
          สำหรับอาคารภูมิจิต เป็นอาคาร 1 ชั้น ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะสาขา บริการด้านทันตกรรมและบริการฉีดวัคซีนทางเลือก โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมเปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและประชาชนใกล้เคียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิด อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง