News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ.net
กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ.net

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. สั่งการ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ พร้อมแจ้งเตือนประชาชน และเฝ้าระวังผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากซีเซียม 137 ผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ

รายงานการตรวจสอบ 


ผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตรวจวัดรอบโรงงานหลอมโลหะและพื้นที่ชุมชน 6 จุด พบค่าระดับของรังสีมีค่าอยู่ในช่วงของค่ารังสีพื้นหลังตามธรรมชาติ (natural background radiation) ซึ่งธรรมชาติจะมีรังสีอยู่แล้ว (0.04-0.4 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) หรือ กล่าวได้ว่าไม่พบการปนเปื้อนของ Cs-137 ในพื้นที่ชุมชนรอบนอกผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศ วันที่ 21 มีนาคม 2566 บริเวณพื้นที่ 6 จุด รอบโรงงานและพื้นที่ชุมชน พบค่าระดับของรังสีมีค่าอยู่ในช่วงของค่ารังสีพื้นหลังตามธรรมชาติ (natural background radiation) ซึ่งตามปกติในธรรมชาติจะมีรังสีอยู่แล้ว (0.04-0.4 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง) หรือสรุปได้ว่า ไม่พบการปนเปื้อนของ Cs-137 ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
กรมควบคุมมลพิษ สรุปผลตรวจระดับรังสีในอากาศ ในพื้นที่ชุมชน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง