News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง HealthServ.net
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง HealthServ.net

กิจกรรมเปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 นี้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับการอนุเคราะห์จากประชาชนร่วมลงชื่อบริจาคอวัยวะในทุกๆครั้งที่เปิดรับบริจาค ดังนี้

 

21 กุมภาพันธ์ 2566 ออกหน่วยรับบริจาค บริษัทเอกชน

21 กุมภาพันธ์ 2566 ออกหน่วยรับบริจาค บริษัทเอกชน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
21 กุมภาพันธ์ 2566 ออกหน่วยรับบริจาค บริษัทเอกชน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 

22 กุมภาพันธ์ 2566 รับบริจาคอวัยวะและดวงตา

22 กุมภาพันธ์ 2566 รับบริจาคอวัยวะและดวงตา  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
22 กุมภาพันธ์ 2566 รับบริจาคอวัยวะและดวงตา  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 

2 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี

2 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
2 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 

4 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ โลหิต ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา

4 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ โลหิต ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
4 มีนาคม 2566 ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ โลหิต ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ต่อเนื่อง
 ผลการดำเนินการ ได้ยอดบริจาคโลหิต 50 ยูนิต 22,500 ซีซี
ผู้แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะ 53 ราย
ผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา 50 ราย
อนโมทนาบุญร่วมกัน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 211-888 และ (035) 958-666 โทรสาร (035) 242-182
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง