News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กทม.จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ฟรี 2 รอบ มีนาคมและกันยายน HealthServ.net
กทม.จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ฟรี 2 รอบ มีนาคมและกันยายน HealthServ.net

สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ประจำปี 2566

กทม. กำหนดช่วงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ประจำปี 2566  เป็น 2 ครั้ง
 
ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 13-24 มีนาคม 2566  (จัดฉีดไปแล้วในแต่ละเขตดังนี้)
 
ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 4-15 กันยายน 2566 
*ติดตามข้อมูลประกาศจากแต่ละเขต
 
 
ประชาชนที่มีความสนใจที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการที่ 
 
กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย  โทร. 02-2453311 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขตใกล้บ้านท่าน 
** รายชื่อศูนย์ฯ 69 แห่งและเบอร์โทร 
 
 
 
 
กทม.จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ฟรี 2 รอบ มีนาคมและกันยายน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง