News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 HealthServ.net
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 HealthServ.net

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีนโยบายเชิดชูเกียรติ บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศขึ้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบและมีความยินดีกับ "ศ.(พิเศษ) ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566"รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 มอบให้กับ ศ.(พิเศษ) ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์  ด้วยการเป็นผู้อุทิศตนในการพัฒนาและผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาต้านมาลาเรีย รวมถึงยาสมุนไพร อันเป็นคุณูปการในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและนานาชาติ 
 
 
รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ จัดโดย มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับ บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2558 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการดำเนินงาน ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศตามหน่วยงานต่างๆ ในวงกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอชื่อบุคคลและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับรางวัล


 
 
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 HealthServ
 
 
ผลการพิจารณาคัดเลือก 
 
ในหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ได้กล่าวถึง มติคณะกรรมการฯ ในการคัดเลือก ศ.(พิเศษ) ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ว่า 
 
ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๖" ด้วยผลงานต่างๆ ที่มากด้วยคุณค่ารวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มงานและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยแท้ ผลงานเด่นที่กรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ท่านได้รับรางวัลนี้ คือ เป็นผู้อุทิศตนในการพัฒนาและผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาต้านมาลาเรียอันเป็นคุญปการในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ ในการรักษาและการควบคุมโรค
 
 
สำหรับรางวัลที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 จะได้รับจาก
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่
1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
2. เกียรติบัตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ
3. เงินรางวัล 100,000 บาท
 
 
ศ.(พิเศษ) ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 

นอกจากนี้ ท่านยังได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐกในการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง