News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.พัทลุงประกาศแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 (กลุ่มเสี่ยง/โรคเรื้อรัง/HIV) HealthServ.net
รพ.พัทลุงประกาศแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 (กลุ่มเสี่ยง/โรคเรื้อรัง/HIV) HealthServ.net

โรงพยาบาลพัทลุงเผยแพร่แผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 กำหนดให้บริการวันละ 50 ราย เวลา 13-15.30 น.ภายในกรอบเวลาช่วงการรณรงค์ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566 จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ 3 กลุ่ม

 

 3 กลุ่ม เป้าหมาย วันเวลาและสถานที่รับบริการฉีด 


ดังนี้
 
1) ผู้รับบริการกลุ่มโรคเรื้อรัง 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และ โรคเบาหวาน  
เข้ารับบริการฉีดที่คลินิกวัคซีน ชั้น2 ตึก 7 
ฉีด วันที่ 26 พฤษภาคม  และ 2,9,16,23 มิถุนายน 2566
 
 
2) กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV
ฉีดวันที่ 7 และ 28 มิถุนายน 2566 
ณ คลินิกประสานใจ
 
 
3) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ฉีด ณ คลินิกวัคซีน ชั้น 2 ตึก 7 
วันที่ 7,14,21 กรกฎาคม และ 4,11,25 สิงหาคม 2566
 
รพ.พัทลุงประกาศแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 (กลุ่มเสี่ยง/โรคเรื้อรัง/HIV) HealthServ
 

เป้าหมายการให้บริการ

 
โรงพยาบาลพัทลุงกำหนดเป้าหมาย การฉีดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
 
การจัดสรรไปตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ รพ.สต.และศูนย์แพทย์ชุมชน กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ขอรับบริการได้ตามสถานบริการใกล้บ้าน
 
วัคซีนที่ฉีด จะบันทึกข้อมูลการฉีดเข้าระบบ Krungthai Digital Health Platform โดย สปสช. 
 
 
 
 
รพ.พัทลุงประกาศแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 (กลุ่มเสี่ยง/โรคเรื้อรัง/HIV) HealthServ

โรงพยาบาลพัทลุง

ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลพัทลุง

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง