ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจกัญชาพื้นที่ ถลาง-ป่าตอง จ.ภูเก็ต

แพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจกัญชาพื้นที่ ถลาง-ป่าตอง จ.ภูเก็ต HealthServ.net
แพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจกัญชาพื้นที่ ถลาง-ป่าตอง จ.ภูเก็ต HealthServ.net

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะลงพื้นที่จ.ภูเก็ต ตรวจสอบสถานประกอบกิจการกัญชา หารือร่วมนายกสมาคมกัญชาภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับช่อดอกกัญชา

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 
 
วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 21.30 น. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมายให้ ตร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ และนายวรพจน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และจริยธรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ด


     ในการลงพื้นที่ของคณะครั้งนี้ เพื่อทำการตรวจสอบ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เจตนารมย์การบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางดำเนินการในเขตพื้นที่ซอยบางลา

      ทั้งนี้ พื้นที่ซอยบางลา อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ส.ภ.ป่าตองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางพุทธชาด สังข์ประพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ นางสาวพนิดา เพชรสุริย1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวพิไลวรรณ ปานวุ่น แพทย์แผนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง นำโดย พ.ต.อ.สุจินด์ นิลบดี ผกก. สภ.ป่าตอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สภ.ป่าตอง ร.ต.อ.สุพัฒน์ชัย สุขภิลาก และร.ต.ต.ณภัทร จุลนาง ร่วมลงพื้นที่


      ผลการลงพื้นที่ พบผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือ แปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ทั้งหมด 9 ราย แบ่งเป็น
 •  ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 2 ราย
 • จับกุมจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (แผงลอย) ทั้งหมด 2 ราย

       และผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ทำผิดเงื่อนไขท้ายใบนุญาตพร้อมบันทึกเพื่อสั่งพักใช้ฯ 5 ราย แบ่งเป็น
 • จัดให้มีพื้นที่สูบในสถานประกอบการ 4 ราย
 • ไม่ทำรายงานเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ 1 ราย 


 
 
แพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจกัญชาพื้นที่ ถลาง-ป่าตอง จ.ภูเก็ต HealthServวันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 น. นพ.ธงชัย เสิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบตีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมาย ให้ ตร.นันทศักดิ์ โชติขนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ และนายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และพนักงาน เจ้าหน้าที่1 ร่วมหารือกับนายกสมาคมกัญชา ภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทาง และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับช่อดอก


หลังจากนั้น ร่วมประชุมสื่อสาร ให้ช้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย แนวทาง บทบาท กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และฝ่ายปกครองฯ ในเขตอำเภอเชิงทะเล

ต่อมาในช่วงค่ำ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เจตนารมย์การบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางดำเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.เชิงทะเล อำเภอถลาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ด ผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำโดย นางพุทธชาด สังข์ประพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ นางสาวพนิดา เพชรสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวพิไลวรรณ ปานวุ่น แพทย์แผนไทย


โอกาสนี้ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.เชิงทะเล นำโดย พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.เชิงทะเล มอบหมายให้ พ.ต.ต.ชนัตถ์ หงษ์สิทธิชัยกุล สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานี ตำรวจภูธรเชิงทะเล


    โดยทั้งคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจตรา ป้องปราม พบผู้ประกอบกิจการจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (ภัญชา) ณ บริเวณ Boat Avenue Phuket และถนนบางเทา ภายใต้ความรับผิดชอบของ สภ. เชิงทะเล ทั้งหมด 11 ราย แบ่งเป็น
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในใบอนุญาตครบถ้วน ถูกต้อง 5 ราย
 • จับกุมและดำเนินคดีข้อหา จำหน่ายฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งหมด 2 ราย
 • และผู้ประกอบการ ที่ได้รับ ใบอนุญาตฯ แต่ทำผิดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตพร้อมบันทึก เพื่อสั่งพักใช้ฯ แบ่งเป็น
  • พักใช้สถานประกอบการที่จัดให้มีพื้นที่สูบในสถาน ประกอบการ 2 ราย
  • พักใช้สถานประกอบการที่โฆษณาสมุนไพรควบคุม 1 ราย
  • และพบสถานประกอบการที่ปีดร้านจำนวน 1 ราย (ขณะตรวจ)


อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทั้งเขต กทม และต่างจังหวัด ตลอดจน สื่อสาร ช่องปราม ในพื้นที่ ทุกท้องที่ ทั้งในเขต กหม และพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมย้ำให้จัดทำแบบรายงานฯ สำหรับผู้ประกอบการ ดำเนินการตามเงื่อนไข ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป
แพทย์แผนไทยฯ ลงตรวจกัญชาพื้นที่ ถลาง-ป่าตอง จ.ภูเก็ต HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด