ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570

รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ.net
รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี อาทิ บริการเจาะเลือดแบบ Drive Thru, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพเท้าด้วย 3D Scanner, กายภาพบำบัดอาการปวด ชา ด้วยหลากหลายเครื่องมือที่ทันสมัย และเตรียมเพิ่มบริการอื่นๆ ทั้งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์นิทราตรวจการนอนหลับ ศูนย์ตรวจหัวใจและส่องกล้องทางเดินอาหาร รวมถึงเพิ่มบริการด้านทันตกรรมมุ่งตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ใช้บริการใกล้บ้านครบจบในที่เดียว

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

  
 
          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ละพื้นที่มีความเป็นเมืองหรือกึ่งเมืองมากขึ้น จึงต้องปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ เช่นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑลแต่เมืองมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีประชากรทั้งตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว รวมกว่า 2 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน มีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จึงได้ขยายบริการให้ครอบคลุมหลายสาขา พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ ทำให้ประชาชนในเมืองนนทบุรีสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้สะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ ถือว่าตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มอบเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดนำไปดำเนินการเช่นกัน

 
 
          ด้าน นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการรับบริการของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ มีการประสานดูแลผู้ป่วยโดยการแบ่งปันทรัพยากรทางสาธารณสุขร่วมกันทั้งจังหวัด ตามนโยบาย 1 โรงพยาบาล 1 จังหวัด โดยขณะนี้มีบริการที่หลากหลาย อาทิ ตรวจโรคทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางบางสาขา ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ทางไกล ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ศูนย์เจาะเลือดด่วน (Drive Thru Lab) ซึ่งมีการส่งผลตรวจผ่านระบบไลน์หรืออีเมลภายใน 1 ชั่วโมง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด สามารถรักษาอาการปวด-ชาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยหลากหลายชนิด ตรวจสุขภาพเท้าด้วยเครื่องเลเซอร์ 3D Scanner และแก้ปัญหาสุขภาพเท้าเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน เป็นต้น

 
 
          ทั้งนี้ ภายในปี 2570 โรงพยาบาลได้รับนโยบายให้พัฒนาเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศด้านทันตกรรม เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในการเข้าถึงบริการในภาครัฐอย่างมาก และยังวางแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้านอื่นๆ อาทิ เตรียมจ้างเหมาภาคเอกชนให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) พร้อมเพิ่มห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ หอผู้ป่วยในห้องพิเศษ ศูนย์แพทย์แผนไทยแบบผู้ป่วยใน ศูนย์นิทรา (Sleep Lab) ตรวจปัญหาการนอนหลับ ศูนย์ตรวจหัวใจและส่องกล้องทางเดินอาหาร ตามแนวคิดที่ผู้บริหารมอบไว้ให้ว่า “คนจังหวัดนนทบุรีป่วยต้องกลับมารักษาที่จังหวัดนนทบุรี”
รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ
รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ
รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ
รพ.ศูนย์ฯแพทย์นนทบุรี ตั้งเป้าบริการชาวนนท์ครบทุกมิติ ในปี 2570 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด