ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน

ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน Thumb HealthServ.net
ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดระนอง พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทะเล และอากาศ รวมทั้งระบบความปลอดภัยชายหาด การเดินทาง และการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงการรักษารวดเร็ว ทันเวลา พร้อมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่อง AED แก่ประชาชนแล้วเกือบ 7,000 คน รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งทะเลอันดามัน

ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน HealthServ

 
          นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า จังหวัดระนอง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้กับประเทศจึงมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบก ทะเลและอากาศ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มีการทำงานเป็นทีมและประสานเป็นเครือข่าย ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ช่วยลดอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งทะเลอันดามัน
 
 
ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน HealthServ
 
          นายแพทย์กิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบก นอกจากการอบรมความรู้ให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้เครื่อง AED ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนผ่านการอบรมแล้วเกือบ 7,000 คน สำหรับทางทะเลมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยชายหาดและการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว เช่น กำหนดจุดเสี่ยง จุดอันตรายไว้ในแผนที่การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง การอบรมอาสาสมัครทางทะเลให้มีความรู้ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ รพ.สต.เกาะพยาม ยังได้ทำ QR Code ติดไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน และที่สาธารณะ ให้ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุ แจ้งพิกัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที
 
 
          ส่วนทางอากาศ (Sky doctor) ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมประสานงานร่วมกับกองบินที่ 7 สุราษฎร์ธานี วางแผนการส่งต่อและกำหนดจุดในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศมีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลระนอง ยังได้พัฒนาคุณภาพบริการห้องฉุกเฉินและศูนย์สั่งการ เช่น ระบบ Telemedicine ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบ Realtime แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดูแลรักษาอีกด้วย
ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน HealthServ
ระนอง พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินบก-ทะเล-อากาศ ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสุขภาพอันดามัน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด