ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" แล้วกว่า 2 แสนราย มูลค่า 228 ล้านบาท

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" แล้วกว่า 2 แสนราย มูลค่า 228 ล้านบาท HealthServ.net
ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" แล้วกว่า 2 แสนราย มูลค่า 228 ล้านบาท HealthServ.net

ประกันสังคมรายงานเดือนสิงหาคม 2566 ยอดการรับบริการทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” มียอดผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 255,619 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 228,736,438 บาท

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนมาใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มียอดผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 255,619 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 228,736,438 บาท โดยข้อมูลตัวเลขผู้ประกันตนที่มาใช้บริการกรณีทันตกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจำนวนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนมีปริมาณสูงมาก แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระบบจ่ายตรงให้กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตน
 
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวย้ำผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โปรดสังเกต ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ผ่านออนไลน์ได้เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" แล้วกว่า 2 แสนราย มูลค่า 228 ล้านบาท HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด