ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ในรพ.เอกชน (อัพเดต ก.ย.66)

ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ในรพ.เอกชน (อัพเดต ก.ย.66) Thumb HealthServ.net
ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ในรพ.เอกชน (อัพเดต ก.ย.66) ThumbMobile HealthServ.net

ไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ โรครุนแรงที่มียุงเป็นพาหะ ใครเป็นอาการจะหนักมาก และยิ่งไปกว่านั้นคือสามารถเป็นซ้ำได้อีกหากได้รับสายพันธ์ุต่างกับที่เคยติดมาแล้ว ที่ดีคือปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกให้ฉีดแล้ว ฉีดได้ทั้งคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อ และคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้ว ครอบคลุมผู้มีอายุตั้งแต่ 4 ปี - 60 ปี มีโรงพยาบาลเอกชนแห่งใดให้บริการอยู่บ้าง ลองเช็คได้จากรายการค่าบริการวัคซีนที่รวบรวมมาไว้นี้

หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าบริการ และอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ณ เวลาที่ท่านเข้าชมข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบ-สอบถามกับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ให้บริการอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อการตัดสินใจใช้บริการ - Healthserv รวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่สนใจต้องการหาข้อมูลบริการเหล่านี้เท่านั้น มิได้มีส่วนได้เสียกับการให้บริการเหล่านั้นแต่อย่างใด 

👍 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 2 เข็ม

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมให้บริการ แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก (Qdenga Vaccine) 
จำนวน 2 เข็ม ราคา 4,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์)
✅ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4-60 ปี
✅ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 เดือน
✅สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยเป็น และไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน
✅ช่วยลดความรุนแรงของโรค
✅ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center : 02-220-7999

👍 โรงพยาบาลบางโพ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิดใหม่ 1 เข็ม / 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิดใหม่ ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและลดความรุนแรง 90.4%  ป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ 80.2% สามารถฉีดได้อายุตั้งแต่ 4 ปี - 60 ปี  ฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็น และไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก
  1  เข็ม  3,000 บาท
   2  เข็ม  4,777 บาท
รวมค่าแพทย์และคาบริการโรงพยาบาล ปรึกษาปัญหาสุขภาพ คลินิกอายุรกรรม 02-5870144  ต่อ 2200

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga) ชนิดใหม่ โรงพยาบาลรามคำแหง 2

 โรงพยาบาลรามคำแหง 2 บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga) 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ 2 เข็ม  ราคา 4,500 บาท 
✅ ป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์
✅ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี
✅ ฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
 ราคานี้รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์
 ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เกษมราษฎร์ บางแค สำหรับผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี

วัคซีน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4-60 ปี ฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนโดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด ไม่มีโรคประจำที่มีภูมิต้านทานต่ำ แนะนำให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน ราคา 2 เข็ม 4,500 บาท *ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ระยะเวลา วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566สอบถามเพิ่มเติม02-804-8959  9jv 5038,5053

รพ.ศรีสุโข วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ฉีดในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ผู้รับวัคซีนควรมีอายุระหว่าง 6-45 ปี  ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยมีระยะเวลาห่างแต่ละเข็มนาน 6 เดือน ไม่เหมาะกับ ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี คนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ ราคาเข็มละ 3,500บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 200 บาท โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 063-339-3654 รพ.ศรีสุโข 

ไข้เลือดออกป้องกันได้ รพ.สมิติเวชธนบุรี

ไข้เลือดออกป้องกันได้ วัคซีนไข้เลือดออก (Qdenga) ราคา 4,400 บาท (ปกติ 6,050 บาท) *ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว* วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 
⭐ ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ 80.2%
⭐ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4%
⭐ ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
⭐ ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน (เดือนที่ 0 และเดือนที่ 3) 
วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่นี้ ... เหมาะกับใคร?
✅ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 4-60 ปี 
✅ ไม่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากภูมิต้านทานต่ำ 
สอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์สุขภาพ Wellness Center โทร. 02-408-0123
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 

โรงพยาบาลลาดพร้าว 1-4 เข็ม

โรงพยาบาลลาดพร้าว ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์อายุรกรรม แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (4 สายพันธุ์) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจากโรคไข้เลือดออก ปกป้องคุณและคนที่คุณรัก คำแนะนำการรับวัคซีน
1.เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 ปี - 60 ปี
2.ฉีดได้ในคนที่เคยและไม่เคย ติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
3.สามารถรับวัคซีนได้เลยไม่ต้องทำการตรวจเลือด
 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์
✅ฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็น
✅ไม่ต้องตรวจภูมิ  สามารถฉีดได้เลย
✅สามารถป้องกันเชื้อไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์
✅ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อ 80.2% 
✅ลดการนอนโรงพยาบาล : 90.4%
✅ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 4 ปี - 60 ปี
   ฉีด 2 เข็ม  ห่างกัน 3  เดือน 
 ราคา 4,800 บาท
ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าแพทย์เเล้ว
1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566
สอบถามรายละเอียดโทร. 036-315555 
แผนกกุมารเวช ต่อ 8316 , 8384
แผนกอายุรกรรม ต่อ 8355 , 8368 

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลนวเวช

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4-60 ปี) 

รพ.วิภาวดี วัคซีนไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ (2 เข็ม)

ไข้เลือดออก ระบาดสูงสุดในรอบ 5 ปี !! ปกป้องคนที่คุณห่วงใยด้วย  วัคซีนไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ (2 เข็ม) - สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 – 60 ปี - ราคา 2 เข็ม 4,300 บาท  รวมค่าบริการรพ. **(ไม่รวมค่าแพทย์)**   เริ่ม ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 66  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เด็ก : แผนกกุมารเวช  : 02-561-1111 ต่อ 4221 ผู้ใหญ่ :แผนกอายุรกรรม : 02-561-1111 ต่อ1222 

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก พิเศษ 2 เข็ม รพ.บางปะกอก-รังสิต2

DENGUE VACCINE เสริมภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอาการรุนแรง ด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก พิเศษ 2 เข็ม เพียง 4,990 บาท ???? สำหรับ เด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี  ???? ฉีดระยะห่างกัน 3 เดือน สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์อายุรกรรม โทร. 02-028-1111 ต่อ 10150 

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.นครธน

โรคไข้เลือดออกสามารถติดได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอายุ ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกรุนแรงได้ ‼ ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga Vaccine สามารถฉีดได้ทั้งในคนที่เคย และไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงอาการป่วยรุนแรง  ฉีดเพียงแค่ 2 เข็ม ในราคาพิเศษ 4,900 บาท (ปกติ 5,400 บาท)  วันนี้ – 31 ธ.ค. 66 
???? ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
???? ควรได้รับการฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือน
???? สำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก สามารถฉีดได้ โดยเว้นระยะห่าง 6 เดือน หลังหายจากโรค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์สุขภาพนครธน
 Tel : 02 450 9999 ต่อ 1132, 1133 / 1088-1089 / 1000-1002 

เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์
- ฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็น
- ไม่ต้องตรวจภูมิ  สามารถฉีดได้เลย
- สามารถป้องกันเชื้อไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์
- ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อ 80.2% 
- ลดการนอนโรงพยาบาล : 90.4%
- ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 4 ปี - 60 ปี
ฉีด 2 เข็ม  ห่างกัน 3  เดือน 
 ราคา 4,500 บาท
*ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ 
*ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกตรวจสุขภาพ 02-594-0020-65 ต่อ 1276, 1277
และแผนกกุมารเวช 02-594-0020-65 ต่อ 1310, 1311
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด