ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

GFC เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ คลินิกเฉพาะด้านมีบุตรยากแห่งแรกในตลาดหลักทรัพย์

GFC เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ คลินิกเฉพาะด้านมีบุตรยากแห่งแรกในตลาดหลักทรัพย์ Thumb HealthServ.net
GFC เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ คลินิกเฉพาะด้านมีบุตรยากแห่งแรกในตลาดหลักทรัพย์ ThumbMobile HealthServ.net

ขอแสดงความยินดีกับ บ. เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มูลค่า 420 ล้านบาท โดยจะเริ่มซื้อขายวันแรก 13 กันยายน 2566 นับเป็นบริษัทที่ให้บริการเฉพาะทางด้านการให้คำแนะนำปรึกษา การรักษาให้กับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการทํา IVF ทำ ICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว IUI ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมนักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ​ และทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ทุกขั้นตอนโปร่งใส ได้มาตรฐาน มีการรายงานผลอย่างใกล้ชิด ละเอียด เป็นกันเอง มีการประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับคนไข้แต่ละราย พร้อมดูแลจนถึงความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เพราะเราเข้าใจความกังวลของทุกครอบครัว และใส่ใจความสำเร็จของคนไข้เป็นอันดับแรก
 
Genesis Fertility Center (GFC) นำเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันเพื่อใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้ที่ อยากมีลูก แต่มีลูกยาก ตลอดจนแนะนำให้คำปรึกษาและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม อาทิ การทำ IVF ทำ ICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และทีมพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีบริการฝากไข่ ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน และตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่มเพิ่มโอกาสในการสร้างครอบครัวในอนาคต
 
 
 

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก และ อยากมีลูก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการทํา IVF ทำICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว IUI รวมถึงบริการฝากไข่ (egg freezing) บริการตรวจ AMH และบริการตรวจโครโมโซม ด้วยทีมแพทย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว โดยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างลงตัวของ
 
  • นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ คุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ผู้มีชื่อเสียงในวงการ
  • นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ คุณหมอผู้ชำนาญการด้านสูตินรีแพทย์ นักบริหาร นักลงทุน
  • พญ.ปรวัน ตั้งธรรม คุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์
  • คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์
  • คุณภาสิรี อรวัฒนศรีกุล นักธุรกิจผู้เคยได้รับบริการด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

การก่อตั้ง GFC ในปีดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการตั้งองค์กรที่มีรากฐานแข็งแกร่งตั้งแต่ต้น เพราะเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำธุรกิจด้านการเจริญพันธุ์ ได้แก่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจผู้เคยเข้ารับบริการด้านการเจริญพันธุ์ รวมถึงนักลงทุนผู้มีประสบการ์ในธุรกิจดังกล่าว การรวมตัวกันดังกล่าวส่งผลให้เกิดการระดมความคิดที่มีมุมมองหลากหลาย และครบถ้วน ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง การออกแบบกระบวนการการให้บริการที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ไปจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์และคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์จนทุกวันนี้
 
 
 
ความมุ่งมั่นร่วมกัน 3 ประการของผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 5 ท่าน อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการของแพทย์ผู้ชำนาญการ ประกอบกับประสบการณ์ในการเข้ารับบริการโดยตรงของ คุณภาสิริ อรวัฒนศรีกุล ทำให้ผู้ก่อตั้งเห็นโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์นี้ให้มีคุณภาพที่ดีมากขี้น พร้อมกับมอบความอบอุ่นและความเข้าใจตลอดการบริการ อันส่งผลให้ GFC สามารถมอบความสุขและผลลัพธ์ให้แก่ลูกค้าได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นวงกว้างมากขึ้น
ผู้ร่วมก่อตั้งมีความเห็นตรงกันว่า ศาสตร์และศิลป์ ของการเจริญพันธุ์นี้จะสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์ในระยะยาว จึงตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะผลักดันให้ GFC เป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนและผลิตบุคลากรที่มีความรู้และมีคุณภาพออกสู่ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ในภาพรวมที่ดี โดยไม่เพียงส่งผลกระทบในระดับประเทศแต่ยังอาจส่งผลในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกัน
ผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่า การสร้างโอกาสในการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องยนต์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่งผลให้สถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุด ได้แก่ สถาบันครอบครัว มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพนี้จะทำหน้าที่ส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่มีความสุข หรือเยาวชนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ความสำเร็จ 
กว่า 2,000 คนต่อปี คือจำนวนผู้มีบุตรยากที่ผ่านการดูแลของ “รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ​” มาตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ด้วยแรงบันดาลใจจากความสุขเมื่อยามได้ช่วยให้ผู้มีบุตรยาก สามารถเติมเต็มความฝันในการมีลูกและสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ รศ. นพ.พิทักษ์จึงเลือกทุ่มเทความมุ่งมั่น และศึกษาด้านสูตินรีแพทย์อย่างลึกซึ้ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชื่อดังมากมาย นำมาสู่การเปิดศูนย์รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้มีบุตรยากที่ทันสมัย ครอบคลุม และครบวงจร
 
 
 
 

บริการสำหรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก โดย GFC

 
“ครอบคลุม ครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก
ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่า อาทิ ทำเด็กหลอดแก้ว ทํา ICSI IUI หรือ IVF และมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส”
 
 
COUNSELING ให้คำปรึกษาตรวจหาสาเหตุรักษาภาวะมีบุตรยาก
 
 
IUI การฉีดเชื้อผสมเทียม 
การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) คือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรงโดยใช้ท่อพลาสติกเล็ก ๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในช่วงที่มีหรือใกล้กับเวลาที่มีไข่ตก วิธีนี้จะมีการเตรียมน้ำอสุจิ โดยคัดเอาเฉพาะตัวอสุจิที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนที่ได้ดีแล้วนำไปฉีดในโพรงมดลูก โดยที่ตัวอสุจิไม่ต้องว่ายผ่านปากมดลูก ทำให้มีตัวอสุจิที่เคลื่อนไหวจำนวนมาก เข้าไปในโพรงมดลูก และพร้อมที่จะผสมกับไข่ ดังนั้นการทำ IUI (Intrauterine insemination) จึงมักทำกับคู่สมรสที่หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากไม่พบ ฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด หรือฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเรื่องภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) มีปัญหาเรื่องการตกไข่ เป็นต้น ยกเว้นในกรณีมีการอุดตันของปีกมดลูกทั้งสองข้างหรือเชื้ออสุจิมีคุณภาพต่ำมาก
 
 
IVF/ICSI เด็กหลอดแก้ว/อิ๊กซี่
การทำ IVF คือ วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย โดยจะทำการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกันในจานเพาะเลี้ยง ภายใต้สภาวะอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมทำให้เกิดการปฏิสนธิและมีการแบ่งตัวของเซลล์ตัวอ่อน โดยจะปล่อยให้สเปิร์มเลือกเข้าไปเจาะไข่เองตามธรรมชาติ เมื่อไข่และอสุจิเกิดการปฎิสนธิที่ภายนอกแล้วจึงนำไข่ที่ผสมจนเป็นตัวอ่อนนำกลับเข้าไปฝังที่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป
 
การทำอิ๊กซี่ (ICSI) ต่างกับการทำ IVF ตรงที่การปฏิสนธิ โดยจะคัดไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน ด้วยการใช้เข็มเจาะและฉีดอสุจิเข้าไปที่เนื้อไข่โดยตรงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน แล้วจึงนำกลับไปในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป ซึ่งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ฝ่ายชายมีปริมาณตัวอสุจิน้อย หรือมีความผิดปกติในการหลั่งน้ำอสุจิได้อย่างมาก
 
ดังนั้นจะเห็นว่า จุดต่างของ 2 วิธีนี้ คือ ICSI เป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง และ IVF เป็น การปล่อยให้ผสมกันเอง ซึ่งในกลุ่มที่สเปริ์มไม่แข็งแรง การทำ ICSI มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เนื่องจากเราสามารถคัดเสปิร์มที่แข็งแรงมาปฏิสนธิได้เลย ดังนั้นการทำอิ๊กซี่ (ICSI) จึงนิยมมากว่าการทำ IVF แบบดั้งเดิม
 
IVF / ICSI จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีประสบปัญหาเรื่องมีบุตรยากได้ อย่างไรก็ตามต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควรมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสำหรับขั้นตอนการทำ IVF และ ICSI
 
 
 
PGT-A By NGS การคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม (NGS)
การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGD/NGS) เหมาะสมกับใครบ้าง
คู่แต่งงานที่มีบุตรยาก
สตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และต้องการมีบุตร
คู่แต่งงานที่มีประวัติการแท้งบุตรมากกว่า 2 ครั้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ
คู่แต่งงานที่เคยทำ IVF มากกว่า 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
คู่แต่งงานที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์บุตรที่โครโมโซมผิดปกติ
 
 
FET การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง (FROZEN EMBRYO TRANSFER :FET)
  ปัจจุบันการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็ง หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า FET นั้น เป็นข้อแนะนำสำหรับกลุ่มคนไข้ที่เข้ารับการรักษา เนื่องจากให้อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบสด (FRESH) FET ให้อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูง
 
 
EGG FREEZING บริการฝากไข่
การฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing) หรือ การแช่แข็งเซลล์ไข่ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ผู้หญิง เพื่อให้สามารถเก็บไข่เอาไว้ใช้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคตได้ โดยแพทย์จะทำการดูดเอาไข่สุขภาพดีของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ออกมาจากรังไข่ และนำไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และจะนำไข่ออกมาเพื่อใช้ปฏิสนธิกับอสุจิฝ่ายชาย เมื่อผู้ฝากไข่ต้องการตั้งครรภ์ 
 
 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ : 9.00 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 – 20.00 น.
CALL CENTER (+66) 97-484-5335
 
ข้อมูลจาก GFC 

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFC

ข้อมูลหลักทรัพย์ GFC
 
จำนวนหุ้น IPO 60,000,000 หุ้น
สัดส่วนการขาย
1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ 53,000,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 1,400,000 หุ้น
3) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 5,600,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย 7.00 บาท
มูลค่าเสนอขาย 420,000,000 บาท
ราคาพาร์ 0.50 บาท/หุ้น
Book Value 1.05 บาท/หุ้น (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566)
P/E Ratio 21.17 เท่า (กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 บาทต่อหุ้น) (Fully Diluted)
หุ้นไม่ติด Silent Period 42,779,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 110,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
วันเริ่มซื้อขาย วันที่ 13 ก.ย. 2566
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
ประกอบธุรกิจ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภายใต้ชื่อ “Genesis Fertility Center” 
 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1) เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายสาขา
3) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน  บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด