ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล

ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล HealthServ.net

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย จังหวัดน่าน มีความพร้อมพัฒนาตามนโยบายทุกด้าน ทั้งการสนองงานโครงการพระราชดำริฯ ยกระดับบริการสุขภาพ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ประชาชนเข้ารับบริการได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เตรียมผลักดันเป็นเมืองสุขภาพดีแห่งแรกของไทยและแห่งใหม่ของโลก และเป็น “น่านโมเดล” ในการขับเคลื่อนมิติการดูแลสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล ThumbMobile HealthServ.net
ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล HealthServ

 
         23 กันยายน 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี นายแพทย์พลเทพ สุนทโร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดน่าน และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน


 
          นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีประชากร 4.7 แสนคน แต่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศเดินหน้าในปี 2567 ในทุกด้าน ตั้งแต่การสนองงานโครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และสุขศาลาพระราชทาน ร่วมกันดำเนินการ มีแผนในการพัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่าย ได้แก่ โซนเหนือ 5 อำเภอ มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นแม่ข่าย จะเพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัด ไอซียู ห้องฉุกเฉินคุณภาพ การวินิฉัยด้วย CT/MRI, โซนกลาง 7 อำเภอ โรงพยาบาลน่านเป็นแม่ข่าย จะยกระดับเป็นศูนย์ความเลิศด้านหัวใจครบวงจร มะเร็งครบวงจร และโซนใต้ 3 อำเภอ โรงพยาบาลเวียงสา เป็นแม่ข่าย จะเพิ่มศักยภาพบริการสาขาหลัก ปฐมภูมิ ทันตกรรม ไอซียู ไตเทียม วินิจฉัยด้วย CT นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย “คนน่านทุกสิทธิ์รักษาทุกที่” ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมทั้งจับคู่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการให้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน – ภูเพียง, โรงพยาบาลท่าวังผา – สองแคว และโรงพยาบาลนาน้อย - นาหมื่น ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบเรื่อง one province one hospital และดิจิทัลสุขภาพได้อย่างดี
 
          “นอกจากความพร้อมด้านระบบสุขภาพ จังหวัดน่านยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นเมืองที่เหมาะกับผู้สูงอายุมาพักผ่อนดูแลสุขภาพ จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เป็นเมืองสุขภาพดี หรือ blue zone ของประเทศไทยและเป็นแห่งใหม่ของโลก เป็น “น่านโมเดล” ในการขับเคลื่อนมิติการดูแลสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน“ นายแพทย์ชลน่านกล่าว
ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล HealthServ
ชลน่าน เตรียมชูน่าน เป็นน่านโมเดล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด