ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ภารกิจ หมอกระเป๋าเขียว มูลนิธิ พอ.สว. สำเร็จรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

ภารกิจ หมอกระเป๋าเขียว มูลนิธิ พอ.สว. สำเร็จรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย HealthServ.net

“หมอกระเป๋าเขียว” มูลนิธิ พอ.สว. เป็นภารกิจสำคัญของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่ออกหน่วยดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอห่างไกลในทางภาคเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่หลัก เป็นการเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นให้ได้รับการดูแลรักษา ตรวจวินิจฉัยโรค และรับเข้ารักษาหากมีโรคหรือเจ็บป่วยรุนแรง ตามเป้าหมายการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างเท่าเทียมในประชาชนคนไทย โดยส่วนหนึ่งของภารกิจได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดลำดับต้นๆต่อความสำเร็จในภารกิจสำคัญของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่เหล่านี้

ภารกิจ หมอกระเป๋าเขียว มูลนิธิ พอ.สว. สำเร็จรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ThumbMobile HealthServ.net
ภารกิจ หมอกระเป๋าเขียว มูลนิธิ พอ.สว. สำเร็จรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย HealthServ
 
กรุงเทพฯ 28 กันยายน 2566 — บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน One-stop, Total Healthcare Solution ตอกย้ำภารกิจสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อร่วมสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ล่าสุดทางมูลนิธิฯ ได้นำเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพาที่ได้รับการสนับสนุนจากฟูจิฟิล์ม ไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม 2566 โดยนำอุปกรณ์อันล้ำสมัยไปใช้ตรวจสุขภาพพลานามัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความยากลำบากในการเข้าถึง ฟูจิฟิล์ม พร้อมสานต่อการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนอย่างเท่าเทียม ขับเคลื่อนสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
 
 
เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยและทั่วโลกมีสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึง ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิ พอ.สว. ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนที่เข้าถึงยากเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการ การสนับสนุนของฟูจิฟิล์มครอบคลุมเงินบริจาคและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Fujifilm NEVER STOP Running 2023” เพื่อมอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 587,800 บาท ให้แก่มูลนิธิพอ.สว.
 
 
ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าสานต่อปณิธานภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่าง “แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030” หรือ SVP2030 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อความยั่งยืนภายในปีงบประมาณ 2030 ฟูจิฟิล์มจึงเร่งแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการบุกเบิกนวัตกรรมและบริการที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้คนในโลก
 
ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์ม ร่วมบริจาคเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพามูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,600,000 บาทให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์อาสาในการออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ให้มีโอกาสได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงแม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
 
 
 
 
มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม ที่ทางมูลนิธิ พอ.สว. นำไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา FDR Xair ซึ่งตอบโจทย์การตรวจคัดกรองโรคนอกสถานพยาบาล ด้วยน้ำหนักเพียง 3.5 กิโลกรัม สามารถพกพาไปออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนห่างไกลได้อย่างคล่องตัว อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ คือเครื่องอัลตราซาวด์ Sonosite M-Turbo ซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารด้วยขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของฟูจิฟิล์ม ที่ได้สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยเสริมศักยภาพการออกภารกิจด้านสุขภาพของเหล่าแพทย์อาสา เรามั่นใจว่าเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพของทีมแพทย์ พอ.สว. ในการตรวจวินิจฉัยร่างกายให้ผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ พร้อมทราบผลได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที”
 
 
 
 
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ อ.อมก๋อย นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเอาชนะความท้าทายในการเดินทางที่ยากลำบากสู่พื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีถนนหนทางที่ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงโดยยานพาหนะทั่วไป โดยในภารกิจครั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,312 คน ในหลากหลายชุมชน อาทิ บ้านมอคี บ้านทีทอทะ บ้านโอโลคีล่าง และบ้านทีเลอเปอคี เป็นต้น รวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การออกหน่วยครั้งแรก หน่วยแพทย์อาสาได้ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลรวมแล้วมากกว่า 50,000 คน
 
 
 
 
นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวถึงภารกิจแพทย์อาสาในอำเภออมก๋อย ว่า “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ จักษุแพทย์ สูตินารีแพทย์ อายุรแพทย์ ออโธปิติกส์ และทันตแพทย์ เพื่อมอบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมหลากหลายปัญหาของคนในชุมชน เครื่องมือของฟูจิฟิล์มที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อนำไปลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้แก่ เครื่อง
 
อัลตราซาวด์ ซึ่งช่วยให้ทราบความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ส่วนอุปกรณ์เอกซเรย์ของฟูจิฟิล์ม ก็ช่วยให้แพทย์ดูการแตกหักภายในของกระดูกและอวัยวะอื่นๆ และทำการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาในขั้นต่อไปได้ มูลนิธิ พอ.สว. เชื่อมั่นว่าเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานนอกสถานที่ของหน่วยแพทย์อาสา จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้คนในพื้นที่ยากไร้ได้อย่างดีเยี่ยม”
 
 
โซลูชันเฮลท์แคร์ที่ครบวงจรของฟูจิฟิล์ม สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรในการร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและบริการด้านสุขภาพ “ภายใต้แผนเชิงคุณค่าแห่งความยั่งยืน 2030 หรือ SVP2030 เราเดินหน้าพลิกโฉมวงการสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ เร่งสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส เราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนองค์กรทางสังคมและสาธารณสุขต่อไปเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้ ฟูจิฟิล์ม จะลงทุนไปกับการวิจัยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์บริการสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมสานต่อการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมอย่างมูลนิธิ พอ.สว. ต่อไปในอนาคต”  มร. โซ มารูโอะ กล่าวเสริม
 
 
 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

 
ฟูจิฟิล์ม ขอเชิญทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมในประเทศไทย ด้วยการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ พอ.สว. ผ่านทาง https://www.pmmv.or.th/donate.php ทุกการบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของเหล่าแพทย์และทีมงานอาสาที่อุทิศตนเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม
นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้าภารกิจสนับสนุน “หมอกระเป๋าเขียว” มูลนิธิ พอ.สว.ด้วยอุปกรณ์ดีๆ

ฟูจิฟิล์มได้สนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา ไปออกภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-25 สิงหาคม 2566
 

เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา

 
เครื่องเอกซเรย์แบบพกพาที่ได้รับการสนับสนุนจากฟูจิฟิล์ม 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด