ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ม.เท็กซัส เปิดหลักสูตร Dual degree ด้านการแพทย์และ AI แห่งแรกของสหรัฐ

ม.เท็กซัส เปิดหลักสูตร Dual degree ด้านการแพทย์และ AI แห่งแรกของสหรัฐ Thumb HealthServ.net
ม.เท็กซัส เปิดหลักสูตร Dual degree ด้านการแพทย์และ AI แห่งแรกของสหรัฐ ThumbMobile HealthServ.net

UT Health San Antonio และ University College แห่ง The University of Texas at San Antonio (UTSA) ร่วมจัดหลักสูตรสองปริญญา/ปริญญาร่วม (Dual degree) ด้านการแพทย์และ AI แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพทย์ผู้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะเป็นผู้นำในการสร้าง/กำหนดและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการรักษา ดูแลสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของโลกในอนาคต

14 กันยายน 2023 - มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหลักสูตรปริญญาร่วม (Dual degree) ด้านการแพทย์และ AI เป็นหลักสูตรแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตรร่วมนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ Joe R. และ Teresa Lozano Long School of Medicine ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ซานอันโตนิโอ (UT Health San Antonio)  และ University College แห่ง The University of Texas at San Antonio (UTSA) 
 
เป็นหลักสูตรแรกที่ผสมผสานการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ ไว้ด้วยกัน ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา M.D./M.S.  คือ หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) จาก UT Health San Antonio  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปัญญาประดิษฐ์ (MS.A.I.) จาก UTSA 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาด้วยประสงค์จะให้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้ และนำมาใช้ปรับปรุงผลการวินิจฉัยและการรักษา
 
 
 Joe R. และ Teresa Lozano Long School of Medicine ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ซานอันโตนิโอ (UT Health San Antonio)* และ University College ที่ The University of Texas at San Antonio (UTSA) เป็นทางการ เปิดตัวโครงการแรกที่เป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาเพื่อผสมผสานการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) จาก UT Health San Antonio และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปัญญาประดิษฐ์ (MS.A.I.) จาก UTSA จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.D./M.S. เป็นเวลา 5 ปี โปรแกรมที่ช่วยให้แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในซานอันโตนิโอเป็นผู้นำในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงผลการวินิจฉัยและการรักษา
 
 
“ความร่วมมือที่สำคัญนี้ เสมือนเป็นสัญญาว่า นวัตกรรม AI ที่ก้าวล้ำ จะถูกนำไปสู่การบำบัดและการรักษาใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิต” James B. Milliken อธิการบดี UT System กล่าว และย้ำว่า 
 
 “เราภูมิใจอย่างยิ่งกับงานบุกเบิกที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ UTSA และ UT Health San Antonio เพื่อให้ความรู้และจัดเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในอนาคตเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโอกาสให้ดีที่สุด และจัดการกับความท้าทาย ที่ AI จะนำเสนอในด้านการดูแลสุขภาพในอนาคตที่กำลังจะมาถึง”
 
ในวงการแพทย์มีการนำเอา AI มาใช้แล้วในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การวางแผนจ่ายยา เป็นต้น 


World Economic Forum คาดการณ์ว่า AI สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยโดยการลดเวลารอและปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบสุขภาพของโรงพยาบาล และโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อคาดการณ์การดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ AI ยังปรับปรุงการกำหนดเวลาออนไลน์ด้านการดูแลระบบและการเช็คอินนัดหมาย การแจ้งเตือนการโทรสำหรับการติดตามผล และบันทึกทางการแพทย์แบบดิจิทัล
 
สำหรับ UT Health San Antonio และ UTSA เอง มีงานวิจัยหลายโครงการที่ดำเนินอยู่ เกี่ยวกับการใช้ AI ในการพัฒนาปรับปรุงการวินิจฉัยและการรักษาสุขภาพ
 
 

เป้าหมายหลักสูตร


“เป้าหมายของเราคือการเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับความก้าวหน้าด้านการดูแลสุขภาพในยุคอนาคตต่อจากนี้ โดยการจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์” คำกล่าวของนพ. Ronald Rodriguez, Ph.D. ผู้อำนวยการของ M.D./M.S. โปรแกรม AI และศาสตราจารย์ด้านการศึกษาทางการแพทย์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ซานอันโตนิโอ  ซึ่งท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในอนาคตไว้ว่า
 
“ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานกันทั้งด้านการแพทย์และ AI  ผู้สำเร็จการศึกษาของเราจะได้รับการฝึกอบรมบนฐานนวัตกรรมใหม่ พวกเขาจะกลายเป็นผู้นำในอนาคตในด้านการวิจัย การศึกษา วิชาการ อุตสาหกรรม และการบริหารการดูแลสุขภาพ พวกเขาจะกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน”
 
 
UTSA ปริญญาโท สาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักสูตรปริญญาสหสาขาวิชาชีพที่มี 3 สาขา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบอัจฉริยะและอัตโนมัติ อย่างหลังคือความเข้มข้นที่ฝึกฝนนักเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ ในโปรแกรม AI นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำงานกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ พวกเขาจะมีโอกาสทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศใน MATRIX: UTSA AI Consortium for Human Well-being ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เน้นการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชัน AI ที่มีวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
M.D./M.S. ที่ไม่เหมือนใครนี้ โปรแกรมนี้ใช้เวลาหลายปีในการสร้าง แนวคิดริเริ่มเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2019 ระหว่างคณบดีของทั้งสองแห่ง  ร่วมหารือและก่อร้างสร้างหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อที่จะเตรียมแพทย์ในอนาคตให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในการทำงาน
 
 
“AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเรา และแนวทางของ UTSA ต่อ AI มีพื้นฐานมาจากการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างโซลูชันที่มีผลกระทบสูง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ผ่านการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย” Ambika Mathur อธิการบดีของ UTSA Graduate School กล่าว “ด้วยความร่วมมือเชิงนวัตกรรมนี้ ร่วมกับองค์กรนำทางการแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นอย่าง UT Health San Antonio ด้วยแล้ว  เราจึงเชื่อมั่นได้เลยว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเกิดใหม่ จะทำให้เราเป็นกำหนดรูปแบบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป”
 

 

เสียงสะท้อนจากนักศึกษา

 
"ฉันเชื่อว่าอนาคตของการดูแลสุขภาพ จะต้องอาศัยแพทย์เป็นผู้นำทางด้านเทคนิคและทางคลินิกของการแพทย์" ทัศนะจาก แอรอน ฟานัส นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
 
"ในขณะที่อยู่ในโครงการ ประสบการณ์ดังกล่าวได้เปิดใจให้กับฉันถึงความเป็นไปได้มากมายในการเชื่อมโยงทั้งสองสาขา ฉันหวังว่าจะได้ใช้ปริญญาสองใบของฉัน เพื่อที่ฉันจะได้มีส่วนร่วมในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายทางการแพทย์ในอนาคต"
 
เอรี ออสต้า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในโครงการนี้อีกราย กล่าวว่า "หลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับเราในการเลือกโครงการจากทุกอุตสาหกรรม และนักศึกษาแพทย์ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษให้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยตรง ปริญญาสองใบของฉันจะช่วยจัดความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับศักยภาพของเทคโนโลยี ฉันกระตือรือร้นที่จะมีบทบาทในการกำหนดอนาคตที่เชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพ”
 
นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนหลักสูตรสองปริญญาจะต้องลาพักการเรียนทางการแพทย์เพื่อเรียนหลักสูตร AI ที่ UTSA สองภาคการศึกษา นักศึกษาจะเรียนจบชั่วโมงเครดิตทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 9 ชั่วโมงเครดิตในหลักสูตรหลัก รวมถึงการฝึกงาน 15 ชั่วโมงเครดิตในสายที่เน้นหนัก (ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบอัจฉริยะ ควบคุมตนเอง (Intelligent & Autonomous Systems)) และ 6 ชั่วโมงเครดิตสำหรับโครงการใหญ่ Capstone Project*
 
*Capstone Project หมายถึง โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของการปฏิบัติ มีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และนำมาบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ เกิดการนเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Capstone Project )
 
 

 


 

การสมัครเข้าศึกษา

 
นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ M.D./M.S. ก่อนอื่นจะต้องเข้าเรียนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่โรงเรียนแพทย์ซานอันโตนิโอลองและเรียนจบโรงเรียนแพทย์หนึ่งปีอย่างน่าพอใจก่อนที่จะสมัครลงทะเบียนคู่ที่ UTSA
 
นักศึกษาแพทย์ปีที่สามของ UT Health San Antonio ปัจจุบันซึ่งมีสถานะทางวิชาการดีจะมีสิทธิ์สมัครสำหรับหลักสูตรสองปริญญาในฤดูใบไม้ผลิปี 2024 นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครเบื้องต้นผ่าน Long School of Medicine และระบุความสนใจในการสมัครพร้อมกับการรับทราบ ถึงผลกระทบต่อการฝึกอบรมทางการศึกษาของพวกเขา เมื่อได้รับการยอมรับแล้ว นักเรียนจะเริ่มเข้าร่วม M.S.A.I. โปรแกรมที่ UTSA ในฤดูใบไม้ร่วงในฐานะกลุ่มเล็กๆ ในชั้นเรียนโรงเรียนแพทย์
 

ข่าวจาก USA Today 14 กันยายน 2023
 
 
 
*************
 
* โจ อาร์. และเทเรซา โลซาโน ลอง คณะแพทยศาสตร์ (Joe R. & Teresa Lozano Long School of Medicine) ศูนย์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์เท็กซัส ฝึกอบรมผู้ที่ให้การรักษาแบบใหม่เหล่านี้ในการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ครอบคลุม เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทุกๆ รายอย่างเต็มที่
 
 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบแง่มุมต่างๆ ของการรับรู้ของมนุษย์ พวกเขาสามารถบรรลุภารกิจระดับมนุษย์ได้ เช่น การรับรู้ทางสายตา การพูด การทำความเข้าใจภาษา และการเรียนรู้
 
 
*Dual degree ปริญญาควบ/ปริญญาคู่ เป็นการเรียน 2 สาขาในเวลาเดียวกัน ได้รับปริญญา 2 ใบเมื่อเรียนจบ จะเป็นสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ขึ้นกับหลักสูตร หรืออาจคนละประเทศก็ได้เช่นกัน ปัจจุบันมีหลักสูตรร่วมระหว่างประเทศเช่นไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น 


*************


หลักสูตร AI การแพทย์ระดับปริญญาเอก 

Harvard Medical School หลักสูตรปริญญาเอกปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์ (AIM) ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่โดย Department of Biomedical Informatics (DBMI) ที่ Harvard Medical School จะช่วยให้ผู้นำด้านวิชาการ คลินิก อุตสาหกรรม และรัฐบาลในอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงความเสมอภาคด้านสุขภาพ และผลลัพธ์ และเร่งรัดการแพทย์ที่แม่นยำด้วยการสร้างเทคโนโลยี AI ใหม่ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลและความรู้ทางชีวการแพทย์ขนาดใหญ่ 

นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับนักวิจัย AI ชั้นนำ รวมถึง Isaac “Zak” Kohane, Arjun Manrai, Chirag Patel, Pranav Rajpurkar, Kun Hsing-Yu, Marinka Zitnik, Maha Farhat และ Tianxi Cai พวกเขาร่วมกันสร้างเครื่องมือ AI ที่เจาะทะลุรูปแบบล่าสุดในสาขาต่างๆ เช่น โมเดลภาษาเชิงกำเนิด เครือข่ายประสาทเทียมแบบกราฟ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยผสมผสานประเภทข้อมูลที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางคลินิกและการวิจัยทางชีวการแพทย์

นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร AI ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยแล้ว นักศึกษาจะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสสำหรับ AI ที่นำไปใช้กับระบบการดูแลทางคลินิก ด้วยการหมุนเวียนโรงพยาบาลควบคู่ไปกับนักศึกษาแพทย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปริญญาเอกของ Harvard และ MIT คนอื่นๆ ผ่านทาง ความร่วมมือกับโครงการ Harvard – MIT สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
 
นักศึกษาของ AIM จะได้รับความเข้าใจและความซาบซึ้งที่ไม่มีใครเทียบได้ว่างานวิจัยของพวกเขาจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร แนวทางนี้ได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับนวัตกรรมระหว่างสาขาต่างๆ เช่น สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีวสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ ระบาดวิทยา และการแพทย์ทางคลินิก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลสุขภาพ

การวิจัยเชิงแปล
ด้านนวัตกรรมของเส้นทาง AI ในการแพทย์คือรูปแบบการให้คำปรึกษาร่วม ซึ่งนักเรียนจะเลือกที่ปรึกษาด้านระเบียบวิธีหนึ่งคนและที่ปรึกษานักวิทยาศาสตร์ทางคลินิกในโรงพยาบาลหนึ่งคน เป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมการจัดแนวสหวิทยาการที่สำคัญระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ DBMI และนักวิทยาศาสตร์ทางคลินิกในเครือ HMS ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลกระทบด้านการแปลของการวิจัยของนักศึกษา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด