Home : ความรู้สุขภาพ

เครียด

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ. 9.00-10.00 น.ดำเนินรายการโดย ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน
หัวข้อ เครียด
วิทยากร นพ.ไกรสิทธิ์
Date: 11/06/2563 View: 615

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ. 9.00-10.00 น.
ดำเนินรายการโดย  ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน

หัวข้อ       เครียด

วิทยากร   นพ.ไกรสิทธิ์ 

DJ ปัญหาที่คนทั่วไปมาพบจิตแพทย์คืออะไรคะ

นพ.ไกรสิทธิ์   คนส่วนใหญ่มาเพราะความเครียด จากหน้าที่การงาน ครอบครัว ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องมีทักษะในการรับมือกับความเครียด เพราะความเครียดที่สะสมมีผลทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย
 

DJ คนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนคะ

นพ.ไกรสิทธิ์ ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน รองมาคือวัยรุ่น เด็กและผู้สูงอายุ ความเครียดอาการจะมีหลายด้าน วิตกกังวล ซึมเศร้านอนไม่หลับ ประสิทธิภาพการเรียนการทำงานตกลง บางคนใช้สารเสพติด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรง และปัญหาฆ่าตัวตายตามมา
 

DJ แล้วไม่มีสมาธิเกิดจากความเครียดหรือเปล่าคะ

นพ.ไกรสิทธิ์  เป็นเหตุจากความเครียดด้วย  ความเครียดทำให้ไม่มีสมาธิ ความจำไม่ดี หงุดหงิดง่าย
 

DJ ปัญหาเด็กกับการใช้ยาเสพติดเกิดจากอะไรคะ

นพ.ไกรสิทธิ์   เป็นรูปแบบพฤติกรรมหนึ่ง ในวัยรุ่นเกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบกันมากกว่า ต้องการการยอมรับจากเพื่อน เมื่อได้ทดลองไปแล้วระดับหนึ่งก็จะติด เมื่อไม่ได้เสยก็จะขาดยา ทำให้เกิดปัญหาขาดเรียน ผลการเรียนตก
 

DJ การรับมือปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันเพราะอะไรคะ

นพ.ไกรสิทธิ์ เพราะพื้นฐานความแข็งแรงทางด้านจิตใจไม่ท่ากัน ความแข็งแรงของสุขภาพกายสังเกตได้ง่าย แต่ถ้าเป็นสุขภาพใจสังเกตได้จากสถานการณ์เช่น ผิดหวัง อกหัก บางคนเสียใจมาก บางคนรับมือได้ ต้องฝึกฝน
 

DJ สำหรับคนที่อ่อนแอทางด้านจิตใจต้องทำอย่างไรคะ

นพ.ไกรสิทธิ์ ต้องฝึกฝน ถ้ามีพี่เลี้ยงได้ก็ดี นึกภาพทุกวันนี้ถ้าอยากร่างกายแข็งแรงก็ไปวิ่ง จิตใจก็เหมือนกัน ต้องคอยเพิ่มทักษะในการรับมือกับความเครียด

 

DJ ความเครียดทำให้เกิดโรคด้วยใช่ไหมคะ

นพ.ไกรสิทธิ์ เมื่อเครียดร่างกายก็จะหลั่งสารที่ส่งผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้เป็นระบบภูมิต้านทานทำงานตกลงเป็นหวัดได้ง่าย ถ้าเครียดนานๆสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ ส่งผลทางด้านจิตใจ คือสมาธิสั้น ความจำไม่ดี หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ส่งผลให้ทำร้ายตัวเอง

 

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า...
ราคา 290,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com