Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ดีเดย์ 24 กันยา เปิดลงทะเบียนฉีด AZ กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ราว 5.5 แสนคน

เลือกได้ว่าจะฉีดที่หน่วยฉีดเดิม หน่วยฉีดอื่นในจังหวัดเดิม หรือต่างจังหวัด

Update: 24/09/2564 View: 248
21 กันยายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ว่า วัคซีนโควิด 19 ทุกตัวเมื่อฉีดไปแล้วประมาณ 4-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะลดลง แต่ยังสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้
 

กระตุ้นกลุ่มแรกให้แพทย์ต่านหน้า

ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส จำนวน 3,499,802 คน  ในจำนวนนี้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 827,960 คน และเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ สธ.จึงได้จัดสรรให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าและไฟเซอร์

ผลจากการกระตุ้นให้กับกลุ่มนี้ พบว่ามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมาก และมีความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามปกติ 
 

ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ประชาชนทั่วไป 

         นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับบุคลากรอื่นและประชาชนทั่วไปที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ประมาณ 5.5 แสนคน กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยจะเสนอหลักการต่อ ศบค. หากเห็นชอบจะเริ่มแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหมอพร้อมทั้งแอปพลิเคชันและไลน์ OA ผ่านสื่อสาธารณะ โรงพยาบาล และหน่วยบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเตรียมการลงทะเบียนตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

การลงทะเบียน

ลงทะเบียน เลือกสถานบริการได้ ไม่ว่าจะเป็น
1) หน่วยบริการเดิมที่รับวัคซีน
2) หน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิม หรือ
3) หน่วยบริการในจังหวัดอื่น แบ่งเป็น 
 • กรณีพื้นที่ กทม.
  ให้ติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือ ทั้ง AIS DTAC และ TRUE เพื่อลงทะเบียน
 • กรณีต่างจังหวัด
  ให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดนั้นเข้าใจ หรือประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   

เอกสารที่ใช้

ใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ได้ทั้งแบบกระดาษ หรือ ดิจิทัล 
 
สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ตรวจสอบหลักฐาน
การจัดสรรคิว จะจัดเรียงตามเดือน ตั้งแต่ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ไปตามลำดับ และตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ  คาดว่าใช้เวลาฉีดประมาณ 1 เดือน

การรับวัคซีนเข็มที่ 3 จะมีการบันทึกการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ เช่นเดียวกันกับการฉีดเข็ม 1 และ 2  รวมทั้งรายงานผลต่อกรมควบคุมโรค 
 

เป้าหมาย 1 ล้านโดส วันมหิดล 24 กันยายน

ส่วนการตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส วันที่ 24 กันยายนนี้ ได้เตรียมความพร้อมโดยให้แต่ละเขตสุขภาพดำเนินการฉีดเฉลี่ยเขตละ 1 แสนโดส รวม 12 เขตสุขภาพ โดยมีการกระจายระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป คาดว่าดำเนินการได้และวัคซีนมีเพียงพอ

ส่วนในอีก 3 เดือนสุดท้ายของปี 64 นี้ จะจัดสรรวัคซีน รวม 70 ล้านโดส ดังนี้ 
 • ตุลาคม 24 ล้านโดส
 • พฤศจิกายน 23 ล้านโดส
 • ธันวาคม 23 ล้านโดส
คาดว่าจะฉีดได้เฉลี่ยวันละเกือบล้านโดส วันหยุดประมาณ 3-4 แสนโดส

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนวันที่ 20 กันยายน 2564 ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เพิ่มขึ้น 469,052 โดส สะสม 45,211,101 โดส เป็นเข็มแรก 29,201,077 ราย  เข็ม 2 จำนวน 15,388,071 ราย และเข็ม 3 จำนวน 621,953 ราย

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)