× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

 โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
รายการตรวจ
 
1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical examination)
2. ตรวจวัดชีพจร และความดันโลหิต (Pulse & Blood pressure)
3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI level)
4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
10. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia trachomatis IgM)
11. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
12. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด
 
ราคาปกติ 4,090 บาท ราคา Package 3,000 บาท
 
ติดต่อสอบถาม 089-939-4910 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

http://line.me/ti/p/@chg1609

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)