Home : แพคเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย
- แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน – 12 เดือน
ราคา 11,000 บาท

- แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี – 3 ปี
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 - 11,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 04/06/2563 View: 1,579
แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย
ราคา 11,000 บาท (สำหรับอายุ 1-12 เดือน)
ราคา 7,900 บาท (สำหรับอายุ 1-2 ปี)
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 
เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวนี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-22657777 
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
แพคเกจวัคซีนเด็ก
Package A 7,800
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
วัคซีนเด็ก 2020
ราคา 5,800
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
สร้างภูมิ เสริมรัก...
 
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทร
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก...
ราคา 900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com