Home : ความรู้สุขภาพ

มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี

มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี
Date: 11/06/2563 View: 642

การป้องกันอันตรายจากรังสี

มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี
แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี

1. สำหรับเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค รังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  • ใช้หลักการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้ง ข้อ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เวลา ระยะทาง และเครื่องกำบัง 
  • อยู่ในที่กำบังรังสีทุกครั้งที่ทำการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้รับบริการ 
  • หากจำเป็นต้องช่วยจับผู้รับบริการ (ในกรณีที่ผู้รับบริการช่วยเหลือตังเองไม่ได้) ให้สวมเสื้อตะกั่วทุกครั้ง 
  • ปิดประตูห้องเอกซเรย์และเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งก่อนทำการเอกซเรย์ 
  • ให้เจ้าหน้าที่ติด film badge ทุกครั้งที่ทำการปฏิบัติงาน 

2. สำหรับผู้รับบริการและญาติของผู้รับบริการ

  • ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักไว้เสมอว่าการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำจะทำให้ผู้รับบริการได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นเป็น เท่า ดังนั้นจึงควรปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
  • ในกรณีที่ผู้รับบริการตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ให้เจ้าหน้าที่ shielding ให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง 
  • ให้เจ้าหน้าที่ shielding ให้กับผู้รับบริการที่เป็นเด็กเล็กทุกครั้ง 
  • ญาติของผู้รับบริการหากไม่มีกิจอันจำเป็นห้ามเข้าไปในห้องเอกซเรย์ หากจำเป็นที่จะต้องไปช่วยจับผู้รับบริการ จะต้องสวมเสื้อตะกั่วทุกครั้ง

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]