× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน
บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลคามิลเลียน

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

Package การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด
 
รายการ
 
 1. ผ่าตัดต่อมทอนซิล
  3  วัน  2 คืน
  55,000.-
   
 2. การรักษาอาการนอนกรน หรือ การหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด
  3 วัน  2 คืน
  76,900.-
   
เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย
 1. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด
 2. ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
 3. ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่ายากลับบ้าน (ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย)
 5. ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

 
ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
 1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ตามกำหนด CBC, AntiHIV, PT, PTT, INR, BUN, Cr, FBS ค่าตรวจชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 2. ค่า X-ray ปอด, ค่า EKG (กรณีอายุ > 40ปี)
 3. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 4. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค หรือโรคประจำตัวผู้ป่วย เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง
 5. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เมื่อครบเวลาตาม Package ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง
 6. ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอก 2
โทร. 0-2185-1444 ต่อ 144,151
 
*** ราคาและเงื่อนไขนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
*** โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

@camillianhospital

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)