Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

บริการของ โรงพยาบาลคามิลเลียน

แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

Update: 30/08/2563 View: 1,710
 *** ขอบเขตบริการ
 
1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, แผลกดทับ
3. ดูแลผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ
หลอดเลือดสมองแตก เป็นต้น
4. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัด
 
*** รายการที่ให้บริการที่อยู่ในแพคเกจ
1. ประเมินสุขภาพและตรวจวัดความดันโลหิต อุณหภูมิและชีพจร
2. มีเจ้าหน้าที่ดูแดกิจวัตรประจำวัน และให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3. บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
4. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ห้องน้ำ บริการน้ำอุ่นและน้ำเย็น
6. บริการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
7. ดูแลด้านจิตวิญญาณ
 
*** รายการที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการเหมาจ่าย
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายดูดเสมหะ, ถุงมือ เป็นต้น
2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
3. ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เฝ้าไข้พิเศษรายบุคคล
4. ค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, แป้ง, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, โลชั่น เป็นต้น
5. ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วย 2,000.00 บาทต่อเดือน (เยี่ยม 4 ครั้ง)
6. ค่ารถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
7. ค่ากายภาพบำบัด
8. ค่าหัตถการทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่าสวนปัสสาวะ ค่าใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
9. กรณีผู้ใช้บริการมีภาวะผิดปกติหรือเจ็บป่วย จำเป็นต้อง มีการปรึกษาแพทย์ หรือตามแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์การรักษาปกติของโรงพยาบาล
 
อัตราค่าบริการ แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ
** แพคเกจเหมาจ่ายรายเดือน
ประเภทห้องพัก ราคาปกติ / เดือน ราคาแพคเกจ / เดือน
ห้องคู่ 45,000 บาท 35,000 บาท
ห้องเดี่ยว 55,000 บาท 40,000 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ 60,000 บาท 55,000 บาท
 
 
*** หมายเหตุ :
2.  โปรโมชั่นดังกล่าว หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
3. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2185 1444 ต่อ 122

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Facebook Line

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)