Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

บริการของ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

Update: 10/07/2563 View: 3,171
 แพคเก็จ วัคซีนเสริม สำหรับเด็ก
 
วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบเนื่องจากไวรัสโรต้า
 
  • วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า เริ่ม ครั้งแรก อายุ 2 เดือน ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน (Rotarix) 2 ครั้ง ราคา 2,200 บาท
  • วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า เริ่ม ครั้งแรก อายุ 2 เดือน ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน ครั้งที่ 3 อายุ 6 เดือน (Rotateq) 3 ครั้ง ราคา 2,600 บาท ข้อจำกัด ครั้งแรกห้ามให้ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 ห้ามให้ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์
  • วัคซีนสุกใส โรคสุกใสติดต่อทางผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นคัน หรือเป็นตุ่มทั่วร่างกาย 1 เข็ม ราคา 1,200 บาท
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ โรคอักเสบเอ โรคติดต่อจากคนสู่คนเมื่อทานอาหารร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อได้ 2 เข็ม ราคา 2,100 บาท
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก 10 ปี 1 เข็ม ราคา 900 บาท
  • วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบและปอดติดเชื้อเนื่องจากเชื้อนิวโมคอคคัสและปอดติดเชื้อเนื่องจากเชื้อนิวโมคอคคัส 
  • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ ตรงกับสายพันธุ์ที่ก่อโรคในเด็กไทยที่อายุน้อยกว่า 5 ปี 74%* (Synflorix) 2 เข็ม ราคา 4,200 บาท 3 เข็ม ราคา 5,700 บาท  4 เข็ม ราคา 7,300 บาท
  • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ ตรงกับสายพันธุ์ที่ก่อโรคในเด็กไทยที่อายุน้อยกว่า 5 ปี 92%* (Prevnar) 2 เข็ม ราคา 5,900 บาท  3 เข็ม ราคา 8,500 บาท  4 เข็ม ราคา 11,000 บาท
(ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิยาลัยมหิดล)
 
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากเชื้อไวรัส HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม ราคา 5,900 บาท ให้ประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด้กวัย 9-15 ปี 
  • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้า 2 เข็ม ก่อนสัมพัสเชื้อ ตั้งแต่อายุ 1 ปี ราคา 1,000 บาท หากที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมชนที่มีสุนัขจำนวนมากแนะนำให้กระตุ้นทุก 1 ปี
 
 
หมายเหตุ   
1)  ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
2)  ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้ สามารถใช้ได้เฉพาะเงิดสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
3)  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 033 050 600

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)