ราคา 12,000 - 15,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา T: 033-050-600
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 07/06/2563 View: 1,601
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  โรคกระเพาะ ลำไส้ ทางเดินอาหาร (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) โรคกระเพาะ ลำไส้ ทางเดินอาหาร (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
 ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 
 
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร Gastroscopy
 
ค้นหาสาเหตุของการปวดท้องจากกระเพาะอาหาร เช่น โรคกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน หลอดอาหารอักเสบ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร
 
ส่องกล้องเช็คความผิดปกติ ราคา ...
 
ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ จ่ายเพิ่ม ...
ฉีด Adrenaline จ่ายเพิ่ม ...
รัดยางเพื่อการรักษา จ่ายเพิ่ม ...
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
 
ค้นหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ก้อนเนื้อ ติ่งเนื้อ โรคลำไส้อักเสบ
 
ส่องกล้องเช็คความผิดปกติ ราคา ...
 
กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ จ่ายเพิ่ม ...
กรณีเพื่อการรักษา (Polypactomy) จ่ายเพิ่มส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 
 
ส่องกล้องกระเพาะอาหาร Gastroscopy
 
ค้นหาสาเหตุของการปวดท้องจากกระเพาะอาหาร เช่น โรคกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน หลอดอาหารอักเสบ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร
 
ส่องกล้องเช็คความผิดปกติ ราคา  ...
 
ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ จ่ายเพิ่ม ...
ฉีด Adrenaline จ่ายเพิ่ม ...
รัดยางเพื่อการรักษา จ่ายเพิ่ม ...
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
 
ค้นหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ก้อนเนื้อ ติ่งเนื้อ โรคลำไส้อักเสบ
 
ส่องกล้องเช็คความผิดปกติ ราคา ...
 
กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ จ่ายเพิ่ม ...
กรณีเพื่อการรักษา (Polypactomy)  ...
 
 
หมายเหตุ 
1) ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการส่องกล้องและบริการโรงพยาบาลแล้ว กรณีต้องนอนโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 
 2) ราคาที่ระบุข้างต้นอยู่ที่บุคคลตามดุลพินิจของแพทย์ หากต้องใช้บริการจากวิสัญญีแพทย์ จ่ายเพิ่ม  ... ทุกกรณี

3) ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้ สามารถใช้ได้เฉพาะ เงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น

4) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
ความรู้เรื่องโรคกระเพาะอาหาร (คลิก)
สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
88/122-123 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 033-050-600
 
 
หมายเหตุ

1) ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการส่องกล้องและบริการโรงพยาบาลแล้ว กรณีต้องนอนโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง

2) ราคาที่ระบุข้างต้นอยู่ที่บุคคลตามดุลพินิจของแพทย์ หากต้องใช้บริการจากวิสัญญีแพทย์ จ่ายเพิ่ม  ... ทุกกรณี

3) ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้ สามารถใช้ได้เฉพาะ เงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น

4) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
ความรู้เรื่องโรคกระเพาะอาหาร (คลิก)
สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
88/122-123 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 033-050-600
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ส่องกล้อง กระเพาะอาหาร...
ราคา 10,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com