Home : แพคเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก

ราคา 2,000 - 7,900
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน T: 02-552-8777
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 07/06/2563 View: 795
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10220
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
แพคเกจวัคซีนเด็ก
Package A 7,800
โรงพยาบาลปทุมเวช
แพคเกจ IPD (3-4 เข็ม)
ราคา 7,990
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
แพคเกจวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า...
ราคา 2,600
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โปรแกรมวัคซีนเด็กสุขภาพดี...
ราคา 5,999
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
Package Baby Love Vaccine II สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 ...
ราคา 6,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com