แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก

แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img1 size: 900x1274 px
 เพื่อความถูกต้อง ตรงตำแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องผ่าตัด
มีความปลอดภัยลดการบาดเจ็บของอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ
เช่น เส้นเลือด ชิ้นเนื้อเพียงพอต่อการตรวจวินิจฉัย มีความแม่นยำ
และประสิทธิภาพในการวางแผนในการรักษา
 
ติดต่อสอบถาม : แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
โทร. 075-218988 ต่อ 2015 หรือ 097-8471392
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img2 size: 900x370 px
 
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img3 size: 515x488 px
 
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img4 size: 506x503 px
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img5 size: 506x486 px
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img6 size: 900x350 px
แพ็กเกจเจาะตัดตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก  (เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ เจาะ ตัด ตรวจ ชิ้นเนื้อ) Healthserv.net Img7 size: 848x1200 px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com