× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ.net
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ.net

บริการสำหรับผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วย ข้อมูลบริษัทประกัน บริการโมบายแอป บริการเอกสารการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ
ข้อมูลบริษัทประกัน
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชมีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันรถหรือพ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์
 
สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน
 
 
สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้
บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการ
 
สำหรับประกันรถ หรือ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้
บัตรประชาชน
สำเนาทำเบียนบ้าน
ตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
คู่มือรถ
ใบแจ้งความ
ใบขับขี่ (ถ้ามี)
 
หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน
แผนกประกัน : 075-218988 ต่อ 2122, 2123, 3164
แผนกการเงิน : 075-218988 ผู้ป่วยนอก ต่อ 3144, 3148 ผู้ป่วยใน ต่อ 2125
แผนกบริการรับผู้ป่วยใน : 075-218988 ต่อ 3166, 3162
ศูนย์ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต : 075-218988 ต่อ 3311
แผนกการตลาดและศูนย์ดูแลลูกค้าประกันชีวิต : 075-218588 ต่อ 2209
 
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ

 เอกสารด้านการแพทย์

ใบรับรองแพทย์
ประวัติการรักษา
คำรับรองแพทย์
ใบเคลม
ขั้นตอนในการขอเอกสาร
ติดต่อแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช อาคาร 3 ชั้น 1
ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารแนบต่างๆ
ชำระค่าธรรมเนียม ตามประเภทของเอกสาร
ระยะเวลาในการดำเนินการ
แพทย์ประจำ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 - 5 วัน
แพทย์ไม่ประจำ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน (ตามตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ในแต่ละเดือน)
 

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องเตรียม

มารับด้วยตนเอง
กรอกแบบฟอร์ม ขอเอกสารทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
แสดงสำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่/Passport กรณีเด็กที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
บุคคลอื่น/ตัวแทน มารับเอกสารแทนผู้ป่วย
กรอกแบบฟอร์ม ขอเอกสารทางการแพทย์ “หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์” ดาวน์โหลดเอกสาร
กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือมอบฉันทะ ให้ขอประวัติเพื่อเปิดเผยประวัติการรักษา” ดาวน์โหลดเอกสาร กรุณาระบุชื่อ-สกุล บุคคลมารับเอกสารแทน
เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ป่วย (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
สำเนาบัตรบัตรประชนหรือ ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของบุคคลที่มารับ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
นำมายื่นที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช อาคาร 3 ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเวชระเบียน: 075-218988 ต่อ 3161

 
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ
บริการสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช

เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทร. 075-218988
สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215
แฟ๊กซ์ 075-214684
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง