× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ย้ำ 3 มาตรการเข้ม หลังสงกรานต์ เพื่อช่วยกันคุมโควิด

ย้ำ 3 มาตรการเข้ม หลังสงกรานต์ เพื่อช่วยกันคุมโควิด - HealthServ

กระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทย ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการติดเชื้อจำนวนมากก่อนสงกรานต์ ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อหลังเทศกาลสงกรานต์ต้องรอประเมินอีก 2 - 4 สัปดาห์ต่อจากนี้ ย้ำเข้ม 3 มาตรการช่วยป้องกันการติดเชื้อสู่กลุ่มเสี่ยง ลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิต

GreenShopCafe.com
Sponsor
 
          18 เมษายน 2565 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการหลังสงกรานต์ ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยขณะนี้ เริ่มพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อทั้งจากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ลดลง ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบมีจำนวน 2,123 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 939 ราย ยังต่ำกว่าช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลตา แต่แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อจำนวนมากประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนสงกรานต์

          ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรังประจำตัว ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม แม้ช่วงสงกรานต์จะมีการรณรงค์ให้นำผู้สูงอายุมารับวัคซีนที่ รพ.สต.จำนวนมาก แต่ความครอบคลุมเข็ม 3 ถือว่ายังน้อย ประมาณ 39.4%

          ดังนั้น หลังสงกรานต์จึงยังต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ 80% ส่วนเด็กนักเรียนต้องเร่งฉีดช่วงก่อนเปิดเทอมหรือเริ่มเปิดเทอม ขณะที่บุคคลทั่วไปหากรับเข็ม 2 ครบ 3 เดือน ให้มารับเข็ม 3 และหากรับเข็ม 3 ครบ 4 เดือนแล้วให้มารับเข็ม 4 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
 
article image2 - HealthServ
 
          นพ.จักรรัฐกล่าวว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและเดินทางไปทั่วประเทศ ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอีก 2-4 สัปดาห์ เพราะจะมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิต ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งหากมีการป้องกันควบคุมที่ดี หลังสงกรานต์มีผู้ติดเชื้อลดลง การแพร่ไปสู่กลุ่ม 607 จะลดลงตามไปด้วย และผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตจะลดลงในช่วงถัดไป จึงยังต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหลังสงกรานต์ รวมถึงการรวมกลุ่มที่อาจเกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ เช่น ค่ายทหาร โรงเรียน การติวพิเศษ การเข้าแคมป์ต่างๆ          ทั้งนี้ แนะนำการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยงสูง 3 มาตรการ คือ

          1. หลังเดินทางกลับจากสงกรานต์หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรม ให้สังเกตอาการตนเอง 5 - 7 วัน หากมีอาการป่วย เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรสและกลิ่นไม่ดี ให้ตรวจ ATK

          2. หลีกเลี่ยงการพบกับคนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่นให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และ

          3. ทำงานที่บ้าน (Work From Home) 5-7 วัน ร่วมกับการดูแลตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อ และมาตรการ 2U คือ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม จะช่วยให้หลังสงกรานต์ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)