Home : แพคเกจ : คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด

คลอดปกติ 15,000
ผ่าตัดคลอด 23,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี T: 043-515191
Date: 15/08/2563 View: 3,801
image1 size: 250x125px
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี  ให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีทุกท่านรวมถึงท่านที่กำลังตั้งครรภ์ นั่นหมายถึงการเริ่มต้นดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจที่ต้องรู้จักพอเพียงในปัจจุบัน เพื่อมี่ให้เป็นภาระของคุณแม่และครอบครัว  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จึงได้จัดโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย  ดังนี้
 
 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย หมายเหตุ  *ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน (ตามตาราง)


*โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาร์เตอร์พยาบาล
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด  (คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์ คลอดบุตร หลังคลอด ฝากครรภ์ อัลตราซาวด์) Healthserv.net Img2 size: 560x759 px

 
 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาร์เตอร์พยาบาล
 
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด
 
-  สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย
-  กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
-  สามารถเลือกแพทย์ได้ทั้งสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
-  รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตนระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมพร้อมในการคลอด
-  กรณีมีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษ
 
คลอดเหมาจ่ายคลอบคลุมรายการดังนี้
 
-  ค่าแพทย์+พยาบาลทั้งแม่และเด็ก
-  ค่าห้องสำหรับมารดา-ทารก พร้อมอาหาร และนม
-  ค่ายาและเวชภัณฑ์
-  ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
-  ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
 
 
คลอดเหมาจ่าย “ไม่” คลอบคลุมรายการดังนี้
 
-  มีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม
-  ภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
-  กรณีเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
-  ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
-  ค่าบริการพิเศษรอยเท้าทอง ก้าวแรกแห่งชีวิต คิดค่าบริการตามแบบที่เลือก
-  กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่มในแฝดที่เพิ่มขึ้น
-  การตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่นตั้งครรภ์นอกมดลูก
-  กรณีวัคซีนพิเศษ จ่ายเพิ่มตามชนิดของวัคซีน
-  ค่าเจาะเลือดสำหรับทารก
-  ค่าบริการที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ว่าไม่รวมในการเหมาจ่าย
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 45000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]