ปัญหาทางสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการมาท่องเที่ยว ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Dec 01, 2020 270
 ปัญหาทางสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการมาท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
            จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการมาท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อยและมีความไม่ชัดเจนหลายประการ ทำให้ขาดข้อมูลซึ่งสามารถใช้เพื่อวางแผนสำหรับผู้เดินทางมาเยือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ Pisutsan และคณะ ดำเนินการศึกษาเชิงสังเกตชนิดติดตามผลลัพธ์ไปข้างหน้า เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้สูงที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ณ เวลา 2 สัปดาห์หลังจากเข้ามาท่องเที่ยว และ
ณ เวลา 2 สัปดาห์หลังจากกลับประเทศแล้ว


ผลการศึกษาพบว่า
จากวันท่องเที่ยวทั้งหมดที่ถูกนำมาวิเคราะห์ผลจำนวน 6,094 วัน
  • พบอุบัติการณ์เกิดภาวะท้องร่วงเฉียบพลันต่อเดือนต่อ 1,000 นักท่องเที่ยว คิดเป็น 217 เหตุการณ์ (95% CI 189-248) โดยพบอุบัติการณ์มากในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่มาท่องเที่ยวมากที่สุด,
  • การเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน 133 เหตุการณ์ (95% CI 111-158),
  • ภาวะไข้ 49 เหตุการณ์ (95% CI 36-65),
  • การถูกสุนัขหรือสัตว์มีเขี้ยวกัด 34 เหตุการณ์ (95% CI 24-48)
  • และพบการต้องเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกและต้องนอนโรงพยาบาลคิดเป็น 49 (95% CI 36-65) และ 5 (95% CI 2-10) เหตุการณ์ ตามลำดับ
     
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาทางสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการมาท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับ
  • ความสะอาดของอาหารและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวควรระมัดระวังตนเอง
  • บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรให้คำแนะนำในการป้องกันและรักษาอย่างเหมาะสม
  • และรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการในเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
 

ที่มา: Pisutsan P, Soonthornworasiri N, Matsee W, Phumratanaprapin W, Punrin S, Leowattana W, et al. Incidence of health problems in travelers to Southeast Asia: a prospective cohort study. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7). pii: taz045. doi: 10.1093/jtm/taz045.
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com